Gemeenten zetten minder regelingen voor minima in door corona

Gemeenten hebben huishoudens met een laag inkomen gemiddeld met bijna €755 per jaar ondersteund in 2020. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019.

hero afbeelding Gemeenten zetten minder regelingen voor minima in door corona
26 augustus 2022

Door Redactie

Deze en andere recente cijfers over regelingen voor minima komen uit de Divosa Benchmark Armoede & Schulden, een samenwerking tussen Divosa, Stimulansz en BMC. Is uw gemeente nog niet aangesloten op deze benchmark? Onze adviseur Wilma Kuiper vertelt u graag meer over de mogelijkheden van deze benchmark voor uw gemeente.

Vangnet voor mensen met een laag inkomen

Het armoedebeleid van gemeenten fungeert als vangnet voor mensen die door een laag inkomen niet kunnen meedoen in de samenleving of onverwachte noodzakelijke kosten hebben, zoals een kapotte koelkast. Meestal gaat het om mensen die leven op of onder 120 procent van de bijstandsnorm, wat neerkomt op ruim 1800 euro per maand (exclusief toeslagen) voor een gezin. Voor een alleenstaande is dat bedrag circa 1260 euro exclusief toeslagen. Gemeenten kunnen per regeling hun eigen inkomensgrens kiezen.

Regelingen voor minima: Gemiddeld 574 aanvragen per 10.000 inwoners

Gemiddeld krijgen gemeenten per 10.000 inwoners 574 aanvragen voor minimaregelingen. Veruit het grootste deel van de regelingen voor minima besteden gemeenten aan bijzondere bijstand (474 euro per jaar) en kinderen in armoede (472 euro per jaar). De cijfers zijn gemiddelden per jaar. Bijzondere bijstand is bedoeld voor onvoorziene noodzakelijke kosten door bijvoorbeeld ziekte en verhuizing. Gemeenten ondersteunen kinderen in armoede bijvoorbeeld met de aanschaf van een laptop of vervoer naar school. De cijfers zijn gewogen op basis van doelgroep van een regeling. Daarmee is vervolgens een landelijk gemiddelde berekend.

Effecten van corona

Het benchmarkteam ziet de effecten van corona en de lockdowns terug in deze cijfers over 2020. De uitgaven van gemeenten aan deze regelingen voor minima zijn afgenomen ten opzichte van 2019, met name de zogeheten participatieregelingen (sport en cultuur). Dat is logisch, omdat er tijdens de lockdowns minder mogelijkheden waren om te participeren. Sportverenigingen en cultuuractiviteiten lagen stil. Ook waren er minder vervoersvoorzieningen nodig. Uit de cijfers in de benchmark blijkt dan ook dat hier minder beroep op is gedaan. Omdat deze voorzieningen in 2021 grotendeels weer open zijn geweest, verwachten we over 2021 een toename.

Deelnemende gemeenten aan de benchmark Armoede & Schulden krijgen binnenkort een mail met daarin hun ‘persoonlijke’ cijfers. Zo kunnen gemeenten zien hoe zij in vergelijking met andere gemeenten regelingen voor minima inzetten en daar zo nodig hun beleid op aanpassen. Het benchmarkteam organiseert regelmatig benchlearnbijeenkomsten over dit onderwerp.

Anderen bekeken ook