Speaking Minds is volwassen geworden

Speaking Minds zorgt voor veel positieve energie bij gemeenten, scholen en jongeren die meedoen. Er is nu vervolgtraject ontwikkeld zodat jongeren niet eenmalig betrokken worden bij gemeentelijke beleidsontwikkeling. Zo kan een gemeente jongeren steeds weer bij het beleid te betrekken.

hero afbeelding Speaking Minds is volwassen geworden
09 mei 2019

Speaking Minds zorgt voor veel positieve energie. Bij de gemeentes, die zien hoe leuk en interessant het is als jongeren gaan meedenken over het ontwikkelen van beleid. Maar ook de scholen en jongeren die meedoen zijn enthousiast. Na afloop merken we dat vrijwel alle partijen het jammer vinden als het bij een tijdelijk traject zou blijven. De wens bestaat dat jongeren niet eenmalig, maar juist ook op langere termijn graag betrokken willen blijven bij gemeentelijke beleidsontwikkeling.
Toch was dat niet altijd gemakkelijk. Speaking Minds sloeg weliswaar een brug tussen de gemeente, de school en jongeren. Maar de fundering van de brug was vaak niet sterk genoeg om ervoor te zorgen dat die contacten ook na het traject in stand bleven. We zijn aan de slag gegaan om dat te verbeteren. En dat is gelukt.
 

Wat hebben we bereikt?

Speaking Minds staat nu niet meer alleen voor een tijdelijk traject, maar  is verder uitgegroeid tot een ‘beweging’. Om ervoor te zorgen dat het voor gemeenten gewoon wordt om jongeren steeds weer bij het beleid te betrekken, is er nu het Speaking Minds-vervolgtraject. Dat heeft 4 pijlers:

  1. Speaking Minds helpt en ondersteunt de gemeente om jongerenparticipatie te verankeren in het lokale beleid. Uitgangspunt hierbij is dat de beleidsmedewerker niet alleen uitvoerder is, maar vooral ook aanjager en facilitator als het gaat om jongerenparticipatie.
  2. Speaking Minds benoemt samen met de gemeente een lokale proceseigenaar, iemand die ervoor zorgt dat het project doorgezet wordt ook na het eerste traject.
  3. Speaking Minds traint een lokale trainer zodat die de methode op de juiste manier kan uitvoeren en de jongeren zelf kan begeleiden.
  4. Speaking Minds coacht de proceseigenaar en de trainer in het verder brengen van de adviezen. De jongeren werken de adviezen samen met de trainer uit en de proceseigenaar zorgt ervoor dat deze worden meegenomen in het beleid van de gemeente.

Het Speaking Mindstraject

De gemeenten die willen dat jongerenparticipatie een vast onderdeel wordt bij het maken van beleid doorlopen een Speaking Minds-traject dat bestaat uit  2 delen. Tijdens het 1e deel van het traject geven jongeren advies over een actuele beleidsvraag en werkt de gemeente ondertussen aan de randvoorwaarden die nodig zijn om de jongeren ook op de langere termijn te blijven betrekken bij het nemen van beslissingen.  Daarnaast volgt een medewerker van de gemeente ook het Speaking Minds ‘train-de-trainer’- traject.
In het  2e deel van het traject geven jongeren advies over een nieuwe beleidsvraag en worden de proceseigenaar en de trainer van de gemeente verder gecoacht. Daarna kunnen zij zelfstandig verder. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk vragen te stellen aan de trainers van Speaking Minds.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in Speaking Minds als een methode om  jongerenparticipatie binnen de gemeente mogelijk te maken? Wilt u meer informatie, mail dan naar info@speakingminds.nl. Of laat uw nummer achter en we nemen contact met  u op.

Anderen bekeken ook