Actualiteitendag
1 dagdeel
20 deelnemers
160,00
27 november 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan

Resultaten

Na afloop van deze training:

 • kent u het landelijk wettelijk kader
 • bent u op de hoogte van de beginselen van behoorlijk bestuur
 • weet u welke eisen er worden gesteld aan een aanvraag, een onderzoek, een beschikking
 • kent u de rol van de toezichthouder in de Wmo 2015

Inmiddels zijn de transities binnen het Sociale Domein achter de rug en vindt de transformatie volop plaats. De focus ligt vooral op het bevorderen van de eigen kracht van burgers. De Wmo zelf kent minder strakke regels, maar de Algemene wet bestuursrecht stelt eisen aan de uitvoering. Is de rechtszekerheid van de burger voldoende gewaarborgd? Wat regelt de wet en hoe gaat het in de praktijk? We leggen de 2 wetten naast elkaar en bespreken aan de hand van een aantal actuele uitspraken van de CRvB waar je als sjd’er op kunt en moet letten bij de belangenbehartiging.

Doelgroep

Sociaal juridisch dienstverleners.

Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het landelijk wettelijk kader en gemeentelijk beleid (verordeningen en beleidsregels).
 • Beginselen van behoorlijk bestuur (o.a. zorgvuldigheid, motivering, evenredigheid etc.).
 • De relatie tussen de Awb en Wmo 2015.
 • De relatie tussen de Wmo 2015 en Wet langdurige zorg.
 • De melding, de aanvraag; eisen en termijnen.
 • Het leveren van maatwerk in de Wmo 2015.
 • Maatwerkvoorzieningen, algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten.
 • Het onderzoek en de eisen hieraan.
 • Extern advies.
 • Rechten en plichten; informatieplicht, medewerkingsplicht Eisen aan het verslag en aan een beschikking.
 • Het besluit: wat is een besluit (beschikking) en wat moet erin vermeld worden?
 • De rol van de toezichthouder in de Wmo 2015.
 • Bijzondere besluiten : herziening, intrekking, beëindiging en terugvordering.
 • Recente jurisprudentie.

Praktische informatie

De middag wordt verzorgd door Paul Norp, adviseur en trainer bij Stimulansz. Paul is specialist op zowel Awb als Wmo 2015.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag
1 dagdeel
20 deelnemers
160,00
27 november 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan