Paul Norp

Adviseur

Paul is een zeer ervaren jurist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk. Hij is Wmo-specialist en geeft veel adviezen aan gemeenten, zowel over concrete casuïstiek als over beleidsstukken. Hij geeft vaak cursussen op het gebied van de Wmo. Niet alleen voor Wmo-consulenten, maar ook voor beleidsmedewerkers, sociaal raadslieden, leden van bezwaarcommissies, sociaal-medisch adviseurs en cliëntenraden.Daarnaast voert Paul bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures namens gemeenten.