Mr. Paul Norp

Adviseur Wmo
0610014872
paul.norp@stimulansz.nl
Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Adviseur Wmo

Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk. Hij adviseert en traint gemeenten, zowel over concrete casuïstiek als over beleidsstukken. Zijn drukbezochte Actualiteitendagen en andere trainingen zijn niet alleen informatief voor Wmo-consulenten, maar ook voor beleidsmedewerkers, sociaal raadslieden, leden van bezwaarcommissies, sociaal-medisch adviseurs en toezichthouders. Daarnaast voert Paul bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures namens gemeenten. Paul ondersteunt ook al jaren de VNG op het terrein van fraudepreventie en -bestrijding bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

placeholder