Na deze middag:

 • Is uw kennis over het uitvoeringsproces van de Wmo 2015 opgefrist: van melding tot beslissing op de aanvraag;
 • Bent u op de hoogte van de actuele en komende wetswijzigingen en weet u wat dit in de praktijk betekent.
 • Kent u de laatste relevante jurisprudentie

Daarnaast kunt u voor het volgen van deze actualiteitenmiddag 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Juridische ontwikkelingen in de Wmo

Binnen de Wmo zijn er de afgelopen tijd veel ontwikkelingen geweest waaronder de invoering van het abonnementstarief. Ook is er veel jurisprudentie ontstaan over verschillende aspecten van de Wmo 2015. Zo zijn er uitspraken gedaan over het persoongebonden budget en over  de criteria voor algemeen gebruikelijke voorzieningen.  Deze ontwikkelingen hebben een directe invloed op uw werk in de praktijk, als sjd-medewerkers of cliëntondersteuner.

Vertaling naar de praktijk
Tijdens het bespreken van  deze juridische ontwikkelingen, maken we direct een vertaling naar de praktijk. We gebruiken duidelijke praktijkvoorbeelden waardoor u deze nieuwe kennis meteen kunt plaatsen en toepassen in de praktijk. Daarnaast kunt u tijdens deze middag ook uw eigen vragen inbrengen.

Voor wie?

Deze actualiteitenmiddag Wmo 2015 is voor Sociaal juridisch dienstverleners.

Deelnemers aan het woord

 “Informatief en aansluitend op de praktijk, plezierig en inspirerend, goed niveau, duidelijke uitleg en toepasbaar.”

Programma

Tijdens deze middag komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • De meldingsfase en de juridische eisen aan het onderzoek.
 • De verschillende verstrekkingsvormen (natura, pgb, algemene voorzieningen) en de consequenties daarvan.
 • De relatie tussen de Wmo 2015 en de Wet Langdurige Zorg.
 • Het bepalen van de “passende bijdrage” bij een toekenning;
 • Jurisprudentie over het persoonsgebonden budget.
 • Bijdragen in de kosten van voorzieningen.
 • Herziening en terugvordering in de Wmo 2015.

Praktische informatie

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Data
We organiseren deze actualiteitenmiddag op:

 • Dinsdag 1 juni 2021 van 13:00 tot 16:00 uur
 • Maandag 6 december 2021 van 13:00 tot 16:00 uur

Locatie
De bijeenkomst vindt online plaats

Trainer
De middag wordt verzorgd door Paul Norp, adviseur bij Stimulansz en specialist Wmo.

Contactpersoon

Mr. Paul Norp

Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook