Resultaten

Na deze actualiteitenmiddag:

 • Heeft u een goed overzicht over alle juridische ontwikkelingen op het gebied van de Wmo.
 • Bent u op de hoogte van de komende wetswijzigingen en weet u wat dit in de praktijk betekent.
 • Kent u de laatste jurisprudentie.

Daarnaast kunt u voor het volgen van deze actualiteitenmiddag 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Daarnaast is er het afgelopen jaar ook veel jurisprudentie (huishoudelijke hulp bijvoorbeeld) ontstaan over veel andere aspecten van de Wmo 2015. Verder zijn er wetswijzigingen geweest en zijn er wetswijzigingen op komst, denk aan de invoering van het abonnementstarief. Allemaal zaken die van belang zijn voor de praktijk, zowel voor de sjd-medewerkers als voor cliëntondersteuners. Op de middagbijeenkomsten worden deze juridische ontwikkelingen aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden voor het voetlicht gebracht. Hierdoor kunt u deze nieuwe kennis meteen toepassen in de praktijk. Uiteraard is er zoals altijd voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Doelgroep

Deze actualiteitenmiddag Wmo is voor Sociaal juridisch dienstverleners.

“Informatief en aansluitend op de praktijk, plezierig en inspirerend, goed niveau, duidelijke uitleg en toepasbaar.”

Inhoud

Tijdens deze middag komen onder andere de volgende onderwerpen aanbod:

 • De meldingsfase en de juridische eisen aan het onderzoek.
 • De verschillende verstrekkingsvormen (natura, pgb, algemene voorzieningen) en de consequenties daarvan.
 • De relatie tussen de Wmo 2015 en de Wet Langdurige Zorg.
 • Uitspraken op het terrein van wonen en vervoer.
 • Het bepalen van de “passende bijdrage” bij een toekenning, met name op het gebied van huishoudelijke hulp.
 • Jurisprudentie over het persoonsgebonden budget.
 • Bijdragen in de kosten van voorzieningen.
 • Herziening en terugvordering in de Wmo 2015.

Praktische informatie

We organiseren de actualiteitenmiddag op:

 • Dinsdag 21 april 2020 van 09:30 tot 12:30 uur
 • Donderdag 19 november 2020 van 13:00 tot 16:30 uur

De middag wordt verzorgd door Paul Norp, adviseur bij Stimulansz en specialist Wmo. Beide bijeenkomsten vinden plaats bij NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Contactpersoon

Paul Norp

Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook