Resultaten

Na de actualiteitendagen:

  • Heeft u meer inzicht in hoe u de Wmo moet uitleggen en uitvoeren;
  • Bent u op de hoogte van recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de Wmo;
  • Weet u wat er voor 2021 op de politieke agenda staat voor de Wmo-wetgeving;
  • Kent u diverse ‘best practices’ over de uitvoering van de Wmo die u via mede-cursisten heeft gekregen.

Gemeenten worstelen met verschillende vragen rond de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zoals: welke situaties vallen er onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en welke onder de Wmo 2015? In welke geval kunt u spreken van ‘gebruikelijke hulp’ en hoe moet dat worden vastgesteld? Welke onderwerpen moeten in een verordening worden geregeld en waarom? En over welke aspecten van de Wmo 2015 is er al jurisprudentie? Deze en andere onderwerpen komen bod op de Actualiteitendagen Wmo. Zo bent u altijd op de hoogte van alle actualiteiten in de Wmo. De actualiteitendagen Wmo vinden elk najaar plaats op diverse locaties in het land. De bijeenkomsten geven antwoord op allerlei uitvoeringsvragen.

Tijdens deze dag praten wij u bij over actualiteiten in de Wmo en krijgt u antwoord op lastige uitvoeringsvragen

Doelgroep

Wmo-consulenten, juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers Wmo en anderen die bij de Wmo-uitvoering betrokken zijn.

Inhoud dagbijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn vooral een mogelijkheid om Wmo-kennis op een gedegen en praktijkgerichte manier op te frissen. Leidraad hierbij is het uitvoeringsproces: van melding, beslissing en heronderzoek tot (handhavings-) maatregelen als herziening en terugvordering. Uiteraard met bespreking van relevante jurisprudentie en met veel praktische tips, over lastige kwesties als de verhouding tussen Wmo en Wlz, voorliggende en algemeen gebruikelijke oplossingen en herziening en terugvordering. Uiteraard wordt er ook ingegaan op actualiteiten

Heeft u als deelnemer zelf onderwerpen ter bespreking? Dan kunt u dat melden aan onze adviseur: Paul Norp.

Praktische informatie

In 2021 zijn er 3 actualiteitendagen gepland op verschillende locaties in het land:

  • Donderdag 28 oktober van 09:30 tot 16:30 uur in Utrecht (NDC den Hommel, Kennedylaan 9)
  • Donderdag 4 november van 09:30 tot 16:30 uur in Akersloot (Hotel Akersloot, Geesterweg 1a)
  • Donderdag 18 november van 09:30 tot 16:30 uur in Norg (De Brinkhof, Brink 1)

Kosten deelname

Deelname aan een dagbijeenkomst kost € 475,-.

Abonnees Inzicht Wmo
Abonnees van Inzicht Wmo kunnen in plaats van 1 deelnemer gratis aan een middagbijeenkomst deel te laten nemen, ook kiezen voor korting op deelname aan een dagbijeenkomst. De eerste persoon betaalt dan € 250,-. Elke volgende deelnemer betaalt de reguliere prijs voor de dagbijeenkomsten.

Neem nu contact op met de specialist

Mr. Paul Norp

Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook