Actualiteitendag

Resultaten

Na de actualiteitendagen:

 • heeft u meer inzicht in hoe u de Wmo moet uitleggen en uitvoeren;
 • bent u op de hoogte van recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de Wmo;
 • weet u wat er voor 2019 op de politieke agenda staat voor de Wmo-wetgeving;
 • kent u diverse ‘best practices’ over de uitvoering van de Wmo die u via mede-cursisten heeft gekregen.

Gemeenten worstelen met verschillende vragen rond de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zoals: welke situaties vallen er onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en welke onder de Wmo 2015? In welke geval kunt u spreken van ‘gebruikelijke hulp’ en hoe moet dat worden vastgesteld? Welke onderwerpen moeten in een verordening worden geregeld en waarom? En over welke aspecten van de Wmo 2015 is er al jurisprudentie? Deze en andere onderwerpen komen bod op de Actualiteitendagen Wmo. Deze bijeenkomsten geven antwoord op allerlei uitvoeringsvragen.

Tijdens deze actualiteitendagen krijgt u antwoord op lastige uitvoeringsvragen over de Wmo

Doelgroep

Wmo-consulenten, juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers Wmo en anderen die bij de Wmo-uitvoering betrokken zijn.

Inhoud middagbijeenkomsten

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld om u in korte tijd bij te praten over recente en komende ontwikkelingen in uitvoering, jurisprudentie en wetgeving. Daarbij kunt u denken aan de ontwikkelingen rond het resultaatgericht werken en duiding van recente en uitspraken die van belang zijn voor de uitvoeringspraktijk. Bijvoorbeeld over handhaving in de Wmo, over het pgb en over de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief.

Inhoud dagbijeenkomsten

De dagbijeenkomsten zijn uiteraard anders van opzet. Ze zijn bedoeld voor mensen die hun Wmo-kennis willen bijspijkeren. Uiteraard wordt er ook ingegaan op actualiteiten, net als bij de middagbijeenkomsten. Maar de dagbijeenkomsten zijn vooral een mogelijkheid om Wmo-kennis op een gedegen en praktijkgerichte manier op te frissen. Leidraad hierbij is het uitvoeringsproces: van melding, beslissing en heronderzoek tot (handhavings-) maatregelen als herziening en terugvordering. Uiteraard met bespreking van relevante jurisprudentie en met veel praktische tips, over lastige kwesties als de verhouding tussen Wmo en Wlz, voorliggende en algemeen gebruikelijke oplossingen en herziening en terugvordering.

 • Heeft u als deelnemer zelf onderwerpen ter bespreking? Dan kunt u dat melden via dit e-mailadres van onze adviseur: Paul Norp.

Praktische informatie

De Actualiteitendagen Wmo vinden elk najaar plaats op diverse locaties in het land.
Er is nog 1 middagbijeenkomst in oktober:

 • 29 oktober, 13:15 – 16:30 uur in Breda, Amrâth Hotel Brabant
  Aanmelden kan hier.

De dagbijeenkomsten in november:

 • 5 november, 10:00 – 16:30 uur in Akersloot, Van der Valk hotel
 • 12 november, 10:00 – 16:30 uur in Utrecht, Stimulansz
 • (VOL) 19 november, 10:00 – 16:30 uur in Norg, De Brinkhof
 • (VOL) 28 november, 10:00 – 16:30 uur in Utrecht, Stimulansz
  Voor aanmelding, klik hier.

Kosten deelname

Gemeenten met een Abonnement Inzicht sociaal Wmo  kunnen 1 persoon gratis laten deelnemen aan een middagbijeenkomst in oktober. Voor verdere deelnemers kost deelname (inclusief koffie/thee) aan de middagbijeenkomst € 225,-
Deelname aan een dagbijeenkomst in november kost (inclusief koffie/thee en lunch) € 425,–

Gemeenten met een Abonnement Inzicht sociaal Wmo kunnen ook – in plaats van gratis deelname aan een middagbijeenkomst – 1 persoon laten deelnemen aan een dagbijeenkomst voor een bedrag van € 200,-. Elke volgende deelnemer van dezelfde gemeente betaalt het reguliere tarief van € 425,-

Neem nu contact op met de specialist

Paul Norp

Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook