Resultaten

Na de actualiteitendagen:

  • Heeft u meer inzicht in hoe u de Wmo moet uitleggen en uitvoeren;
  • Bent u op de hoogte van recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de Wmo;
  • Weet u wat er voor 2021 op de politieke agenda staat voor de Wmo-wetgeving;
  • Kent u diverse ‘best practices’ over de uitvoering van de Wmo die u via mede-cursisten heeft gekregen.

Gemeenten worstelen met verschillende vragen rond de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zoals: welke situaties vallen er onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en welke onder de Wmo 2015? In welke geval kunt u spreken van ‘gebruikelijke hulp’ en hoe moet dat worden vastgesteld? Welke onderwerpen moeten in een verordening worden geregeld en waarom? En over welke aspecten van de Wmo 2015 is er al jurisprudentie? Deze en andere onderwerpen komen bod op de Actualiteitendagen Wmo. Zo bent u altijd op de hoogte van alle actualiteiten in de Wmo. De actualiteitendagen Wmo vinden elk najaar plaats op diverse locaties in het land. De bijeenkomsten geven antwoord op allerlei uitvoeringsvragen.

Tijdens deze dag praten wij u bij over actualiteiten in de Wmo en krijgt u antwoord op lastige uitvoeringsvragen

Doelgroep

Wmo-consulenten, juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers Wmo en anderen die bij de Wmo-uitvoering betrokken zijn.

Inhoud middagbijeenkomst

De middagbijeenkomst is bedoeld om u in korte tijd bij te praten over recente en komende ontwikkelingen in uitvoering, jurisprudentie en wetgeving. Daarbij kunt u denken aan de ontwikkelingen rond het resultaatgericht werken en duiding van recente en uitspraken die van belang zijn voor de uitvoeringspraktijk. Bijvoorbeeld over handhaving in de Wmo, over het pgb en over de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief.

Heeft u als deelnemer zelf onderwerpen ter bespreking? Dan kunt u dat melden aan onze adviseur: Paul Norp.

Inhoud dagbijeenkomsten

De dagbijeenkomsten zijn uiteraard anders van opzet. Ze zijn bedoeld voor mensen die hun Wmo-kennis willen bijspijkeren. Uiteraard wordt er ook ingegaan op actualiteiten, net als bij de middagbijeenkomst. Maar de dagbijeenkomsten zijn vooral een mogelijkheid om Wmo-kennis op een gedegen en praktijkgerichte manier op te frissen. Leidraad hierbij is het uitvoeringsproces: van melding, beslissing en heronderzoek tot (handhavings-) maatregelen als herziening en terugvordering. Uiteraard met bespreking van relevante jurisprudentie en met veel praktische tips, over lastige kwesties als de verhouding tussen Wmo en Wlz, voorliggende en algemeen gebruikelijke oplossingen en herziening en terugvordering.

Heeft u als deelnemer zelf onderwerpen ter bespreking? Dan kunt u dat melden aan onze adviseur: Paul Norp.

Praktische informatie

In januari organiseren we de actualiteitendag twee keer. Deze bijeenkomst bestaat uit twee online bijeenkomsten via Teams:

  • Op  19 januari 2021 van 13:30 tot 16:30 uur (deel 1 was op 12 januari 2021).
  • Op 26 januari 2021 van 13:30 tot 16:30 uur en op 2 februari 2021 van 13:30 tot 16:30 uur.

Kosten deelname

Deelname kost € 475,-.

Abonnees Inzicht Wmo
Abonnees van Inzicht Wmo kunnen één persoon gratis laten deelnemen aan een middagbijeenkomst. Voor iedere eerste deelnemer aan de dagbijeenkomst zijn de kosten voor abonnees €250,-. Elke volgende deelnemer betaalt de reguliere prijs voor de dagbijeenkomsten.

Neem nu contact op met de specialist

Mr. Paul Norp

Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook