Actualiteitendag
1 dagdeel (middag) of 1 dag
425,-
Interesse? Neem contact op

Resultaten

Na de actualiteitendagen:

  • heeft u meer inzicht in hoe u de Wmo moet uitleggen en uitvoeren;
  • bent u op de hoogte van recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de Wmo;
  • weet u wat er voor 2018 op de politieke agenda staat voor de Wmo-wetgeving;
  • kent u diverse ‘best practices’ over de uitvoering van de Wmo die u via mede-cursisten heeft gekregen.

Gemeenten worstelen met verschillende vragen rond de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zoals: welke situaties vallen er onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en welke onder de Wmo 2015? In welke geval kunt u spreken van ‘gebruikelijke hulp’ en hoe moet dat worden vastgesteld? Welke onderwerpen moeten in een verordening worden geregeld en waarom? En over welke aspecten van de Wmo 2015 is er al jurisprudentie? Deze en andere onderwerpen komen bod op de Actualiteitendagen Wmo. Deze bijeenkomsten geven antwoord op allerlei uitvoeringsvragen.

Tijdens deze actualiteitendagen krijgt u antwoord op lastige uitvoeringsvragen over de Wmo

Doelgroep

Wmo-consulenten, juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers Wmo en anderen die bij de Wmo-uitvoering betrokken zijn.

Inhoud

  • Uitspraken in het kader van de Wmo 2015 over huishoudelijke hulp, begeleiding en andere belangrijke onderwerpen.
  • Recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals regelingen rond de bijdrageregeling en rond fraudepreventie –en bestrijding.
  • Overige ontwikkelingen en praktische aandachtspunten die van belang zijn voor beleid en uitvoering.
  • Heeft u als deelnemer zelf onderwerpen ter bespreking? Dan kunt u dat melden via dit e-mailadres van onze adviseur: Paul.Norp@stimulansz.nl.

Prijzen

De Actualiteitendagen Wmo vinden elk najaar plaats op diverse locaties in het land. Op dit moment zijn er nog geen actualiteitendagen gepland.

Neem nu contact op met de specialist

Paul Norp

Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook