1 middagdagdeel of 1 dag
225
17 oktober 2017
26 oktober 2017
7 november 2017
7 december 2017
Meld u aan

Resultaten

Na de actualiteitendagen:

  • heeft u meer inzicht in hoe u de Wmo moet uitleggen en uitvoeren;
  • bent u op de hoogte van recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van de Wmo;
  • weet u wat er voor 2018 op de politieke agenda staat voor de Wmo-wetgeving;
  • kent u diverse ‘best practices’ over de uitvoering van de Wmo die u via mede-cursisten heeft gekregen.

Gemeenten worstelen met verschillende vragen rond de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zoals: welke situaties vallen er onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en welke onder de Wmo 2015? In welke geval kunt u spreken van ‘gebruikelijke hulp’ en hoe moet dat worden vastgesteld? Welke onderwerpen moeten in een verordening worden geregeld en waarom? En over welke aspecten van de Wmo 2015 is er al jurisprudentie? Deze en andere onderwerpen komen bod op de Actualiteitendagen Wmo. Deze bijeenkomsten geven antwoord op allerlei uitvoeringsvragen.

Tijdens deze actualiteitendagen krijgt u antwoord op lastige uitvoeringsvragen over de Wmo.

Doelgroep

Wmo-consulenten, juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers Wmo en anderen die bij de Wmo-uitvoering betrokken zijn.

Inhoud

  • Recente Wmo-jurisprudentie en de link met de praktijk.
  • Uitspraken in het kader van de Wmo 2015.
  • Recente en voorgenomen wetswijzigingen.
  • Overige ontwikkelingen en praktische aandachtspunten die van belang zijn voor beleid en uitvoering.
  • Deelnemers mogen ook zelf onderwerpen ter bespreking aandragen. Dat kan via dit e-mailadres van onze adviseur: Paul.Norp@stimulansz.nl.

Prijzen

De Actualiteitendagen Wmo vinden elk najaar plaats op diverse locaties in het land. Er zijn middagbijeenkomsten en dagbijeenkomsten. De dagbijeenkomst is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan een wat uitgebreider programma om hun juridische Wmo-kennis op te frissen.

De middagbijeenkomsten in Amersfoort, Norg en Eindhoven duren van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Voor abonnees is de 1e deelnemer gratis. De volgende deelnemer betaalt € 225.
Niet-abonnees betalen € 275.

De dagbijeenkomsten zijn in Utrecht op 7 november en 7 december van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Dagbijeenkomst voor abonnees € 425. Niet-abonnees: € 510.

Neem nu contact op met de specialist

Paul Norp

Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook

1 middagdagdeel of 1 dag
225
17 oktober 2017
26 oktober 2017
7 november 2017
7 december 2017
Meld u aan