Platform
1 dagdeel per bijeenkomst
25 deelnemers
738,- per jaar voor abonnees*
Aanmelden

Resultaten

  • Dankzij dit platform, dat werkt als een creatieve denktank, kunt u onder andere (nieuwe) wet- en regelgeving vertalen naar gemeentelijk beleid.
  • U bent altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk.
  • U spart met collega’s van andere gemeenten over mooie voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Stimulansz organiseert samen met NIBUD Het platform Armoedebeleid. Er zijn 3 bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten zijn kleinschaliger en interactiever dan een congres of studiedag; iedere deelnemer  krijgt de ruimte om zijn visie en praktijkervaringen te delen.
Er zijn presentaties en vaak is er een gastspreker of een toehoorder aanwezig. Ook zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa regelmatig vertegenwoordigd.

Platform Armoedebeleid is een creatieve denktank die (nieuwe) wet- en regelgeving vertaalt naar gemeentelijk beleid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeenten en welzijnsorganisaties die het onderwerp armoede in hun takenpakket hebben.

Inhoud

Het thema van de bijeenkomst op 27 juni 2019 is: Werkende armen.

Agenda

• Welkom (10.00 uur – 10.05 uur)

• Binnengekomen vragen, actualiteiten, onderzoeken en mededelingen. (10.05 uur – 10.15 uur)

• Als werk weinig opbrengt. Wie zijn waardoor werkend arm en hoe is het lokale overheidsbeleid hierop af te stemmen? Sociaal Cultureel Planbureau, Stella Hoff. (10.15 uur – 11.00 uur)
Stella deelt de uitkomsten van het onderzoek en benoemt welke aanknopingspunten over wat wel en niet van belang kan zijn bij het tegengaan van armoede onder werkenden. Naast het combineren van verschillende cijfers uit meer landelijke databanken, zijn er hiervoor ook twintig verschillende gemeenten geïnterviewd.

• De rol van cliëntenparticipatie bij de aanpak van werkende armen, Gemeente Zaanstad. (11.00 uur – 11.45 uur)
De gemeente Zaanstad heeft verschillende participatieplatforms opgeheven, om de inwoners uit de stad rechtstreekser te betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Movisie heeft deze vernieuwende werkwijze geëvalueerd. Op deze vernieuwende manier van cliëntenparticipatie is de gemeente Zaanstad ook het gesprek aangegaan met werkende armen. Tijdens de presentatie komt de evaluatie en het project werkende armen aanbod.

Lunch (12.00 uur – 12.30 uur)

• Regionaal verhaal achter de cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen. (12.30 uur – 13.15 uur)
Volgens het Fries Sociaal Planbureau kent de ontsluiting van landelijke cijfers tekortkomingen. Landelijke inkomenscijfers geven een inkijk in het aantal mensen dat een laag inkomen heeft, maar niet wat dit voor hen betekent en hoe zij daadwerkelijk financieel rondkomen. Tijdens de presentatie neemt Keimpe Anema ons mee in de werkwijze van FSP om te komen tot een werkende aanpak voor werkende armen.

• Gesprekstafel ‘aanpak werkende armen’ (13.15 uur – 13.45 uur)

• Terugblik op de projectenparade, afsluiting en evaluatie (13.45 uur – 14.00 uur)

Praktische informatie

U bent op 27 juni van 10:00 tot 14:00 uur van harte welkom bij Nibud, Arthur van Schendelstraat 550 in Utrecht.

Kosten

*Stimulansz Werk en Inkomen abonnees en klanten met een Nibud-abonnement (Prijzengids, Rekenprogramma’s of Budgethandboek) betalen € 738,00 per jaar. Dit is inclusief 3 bijeenkomsten, lunch en documentatie.

Neem direct contact op met de specialist

Karin van Nuland

Karin is een enthousiaste trainer, adviseur en specialist op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebeleid.

Anderen bekeken ook