0
Opleiding

Beleidsadviseur sociaal domein

6 dagen
14 deelnemers
2.809,-

Als beleidsadviseur sociaal domein hebt u uitdagend werk. Want het is aan u om het sociaal beleid van uw gemeente integraal vorm te geven. Op zo’n manier dat de visie van de gemeente wordt gerealiseerd. De opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’ helpt u hier bij. Na deze opleiding hebt u de kennis en de vaardigheden om een goed beleidsvoorstel te maken.

Overzicht

Uw resultaat:

 • U ontwikkelt beleid dat aansluit op de vraag uit de samenleving
 • U ontwikkelt beleid dat aansluit op de relatie tussen burger en overheid
 • U ontwikkelt beleid dat past bij uw organisatie en netwerk
 • U ontwikkelt beleid dat draagvlak heeft en praktisch uitvoerbaar is

Voor wie

 • gemeentelijke beleidsmedewerkers
 • beleidsadviseurs werkzaam in het sociaal domein

Met belangstellenden die zich willen aanmelden en die zelf nog geen beleidsmedewerker zijn, zal vooraf contact worden opgenomen om te kijken of deze training voor hen het meest geschikt is.

Certificaat

Aan het eind van de training ontvangt u een certificaat als u aanwezig was bij minimaal 80% van de bijeenkomsten.

Zo ziet de opleiding eruit

De opleiding Beleidsadviseur sociaal domein is een meerdaagse opleiding met in totaal 6 bijeenkomsten. Na de eerste bijeenkomst bent u gemiddeld 2-3 uur voorbereidingstijd kwijt voor de volgende bijeenkomst.

Dit gaat u leren

Gemeenten hebben voortaan meer mogelijkheden én meer verantwoordelijkheden om het sociale beleid naar eigen inzicht vorm te geven. De beleidsadviseur sociaal domein speelt een belangrijke rol in dit veranderingsproces. Dat vraagt nogal wat van u. Hoe geeft u invulling aan integraal werken, burgerparticipatie, ontschotting van aanbod en financiën, de regierol van de gemeente en regelluw beleid? En hoe zet u al uw ideeën om in een stevig beleidsvoorstel dat uw doelen onderstreept en waar iedereen ‘ja’ tegen zegt? Het komt allemaal aan bod in de opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’.
Deze opleiding wordt u aangeboden door Stimulansz i.s.m. Divosa.
De opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’ bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

Van visie naar organisatie

U leert meer over alle veranderingen in het sociaal domein. Ook ontdekt u hoe u de vertaalslag maakt naar uw gemeentelijke organisatie.

 • Gevolgen van de transformatie voor uw gemeentelijke organisatie
 • Effectief samenwerken in het sociaal domein
 • Beleidsontwikkeling in historisch perspectief
 • Relatie tussen politiek en bestuur en de rol van de bestuursadviseur
 • Wat we kunnen vragen van de zelfredzame burger?
 • Omgekeerd denken: niet de regels, maar het effect voorop
 • Inwoners en cliëntenraden betrekken bij het vormen van beleid

Wetskennis

Bij dit onderdeel gaan we in op de actualiteit. En op de onderlinge samenwerking tussen de diverse wetsterreinen.

 • Participatiewet, Awb, Wmo, Jeugdwet en schuldhulpverlening
 • De omgekeerde verordening
 • Relatie tussen dagbesteding, beschut werk, Wsw en baan-afspraakbanen
 • Problematiek van jongeren die 18 jaar worden
 • Afstemming tussen dienstverlening Wmo en Participatiewet voor de UWV-doelgroep
 • De aansluiting tussen Jeugdzorg, voortijdige schoolverlaters (RMC) en Participatiewet
 • Armoedebeleid als rode draad door het sociaal domein
 • De rol van de privacywetgeving op diverse wetsterreinen

Financiering en inkoop

Hoe passen we de ontschotte budgetten toe in de nog verkokerde organisaties? En wat zijn de mogelijkheden om financieel te sturen in het sociaal domein?

 • Overzicht van budgetten, reikwijdte en grenzen
 • Alternatieve financieringsmogelijkheden
 • Voor- en nadelen van diverse bekostigingsmethodieken
 • Sluitende verantwoording sociaal domein
 • Mogelijkheden van resultaatbeïnvloeding
 • Inkoop en bekostiging

Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren

Als beleidsadviseur sociaal domein hebt u dagelijks te maken met het spanningsveld tussen management, bestuur en uitvoering. Tegelijkertijd moet uw beleid in lijn zijn met de gemeentelijke belangen. Hoe gaat u hiermee om? Wat hebt u nodig om een beleidsplan te maken dat brede steun krijgt van alle stakeholders? En welke professionele vaardigheden hebt u nodig om dit traject tot een bevredigend resultaat te kunnen brengen? Dit en meer komt aan bod in het vierde onderdeel.

 • Effectief beleid ontwikkelen
 • Informatiebehoefte bepalen
 • Probleemanalyse maken
 • Indicatoren om het effect van het beleid te meten
 • De balans tussen politieke, maatschappelijke en individuele belangen
 • Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit
 • Doelmatig communiceren
 • Pitchen voor verschillende doelgroepen
 • Welke benadering voor welke doelgroepen?
 • Uitbreiding van uw netwerk en relatiebeheer

Data & Locatie

De reeks die start op do 13 januari 2022 is vol; aanmelden voor 7 april kan nog Toon lesdagen en locatie Verberg lesdagen en locatie

Lesdagen en tijden

do 13 January 2022
9.30 -16.30
do 27 January 2022
9.30 -16.30
do 10 February 2022
9.30 -16.30
do 24 February 2022
9.30 -16.30
do 10 March 2022
9.30 -16.30
do 24 March 2022
9.30 -16.30

Locatie

Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Lesdagen en tijden

do 7 April 2022
9.30 - 16.30
do 21 April 2022
9.30 - 16.30
do 12 May 2022
9.30 - 16.30
do 2 June 2022
9.30 - 16.30
do 23 June 2022
9.30 - 16.30
do 30 June 2022
9.30 - 16.30

Locatie

Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Ervaringen van deelnemers

Deelnemers geven onze trainingen een

8,5

Trainer(s)

De opleiding wordt gegeven door Frans Kuiper (Stimulansz) en Chris Wallis (Divosa).

Frans Kuiper

Adviseur en trainer Participatiewet en expert arbeidsmarktbeleid.

06 83 17 17 87
img

Vragen of advies nodig?

Laurens Bouw helpt u graag verder.