Training
1 dagdeel
15 deelnemers
Open training en incompany
250,-

Resultaten

Na deze training

 • Kent u de werkwijze om de essentie van cliëntenparticipatie –ervaringen van cliënten benutten voor beleid en uitvoering- vorm te geven.
 • Vermeerdert u draagvlak voor beleid en uitvoering, via een doorlopende dialoog en waarden discussies.
 • Is de samenwerking tussen gemeente en cliëntenadviesraad versterkt.
 • Heeft u een eerste opzet voor een eigen plan van aanpak op een concreet thema.

Om beleid beter te laten aansluiten bij cliënten is het noodzakelijk om hen er ook bij te betrekken. Dat klinkt vanzelfsprekender dan dat het in de praktijk is. Dit geldt voor  gemeenten, maar soms ook voor cliëntenadviesraden. Hoe deze partijen samen kunnen werken om ervaringen van cliënten te benutten voor een betere dienstverlening is het deze training opgezet.

Voor een betere samenwerking tussen gemeente en cliëntenraad.

Stimulansz heeft samen met de Vrije Universiteit en de Landelijke Cliëntenraad een methodiek Benut ervaringen ontwikkeld. Deze werkwijze is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en voor leden van cliëntenraden. Dat doen ze door:

 • uit te gaan van de ervaringen van cliënten;
 • samen te bepalen wat belangrijk is voor de dienstverlening;
 • de relatie tussen gemeente en cliëntenadviesraad vorm te geven via de doorlopende dialoog;
 • op een gestructureerde manier hiermee aan de slag te gaan.

Doelgroep

De training is in essentie bedoeld voor cliëntenadviesraden en beleidsmedewerkers van gemeente samen. Ook kan de training in de voorbereidende fase gegeven worden aan de cliëntenadviesraad, waarna de beleidsmedewerker later ‘instapt’ voor de gezamenlijke aanpak.

Inhoud

 • Visie op ervaringen en ervaringskennis als essentie van cliëntenparticipatie;
 • Kenmerken van de doorlopende dialoog;
 • Bouwen aan vertrouwen;
 • Bepalen welke onderwerpen geschikt zijn om ervaringen op te halen;
 • Ervaringen ophalen: aanpak, organisatie en werkvormen;
 • Ervaringen analyseren;
 • Intern beraad: nut en noodzaad;
 • Dialoog over bevindingen;
 • Toepassingen aan de hand van de praktijk.

Praktische informatie

Op 5 maart 2020 vindt de training ‘Benut ervaringen van cliënten in het Sociaal Domein’ plaats van 13:30 – 16:30 uur.
U bent dan van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

We bieden deze training ook aan in een incompany variant met een traject van meerdere dagdelen verspreid over een periode van enkele maanden.
Interesse? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon

Wilma Kuiper

Wilma is een ervaren adviseur, trainer en expert op het gebied van cliëntenparticipatie, armoede en sociale coöperaties.

Anderen bekeken ook