Training
Meerdere dagdelen
Incompany
Offertebasis

Resultaten

Na deze training

 • Kent u de werkwijze om de essentie van cliëntenparticipatie –ervaringen van cliënten benutten voor beleid en uitvoering- vorm te geven.
 • Vermeerdert u draagvlak voor beleid en uitvoering, via een doorlopende dialoog en waarden discussies.
 • Is de samenwerking tussen gemeente en cliëntenadviesraad versterkt.
 • Heeft u een eerste opzet voor een eigen plan van aanpak op een concreet thema.

Cliënten betrekken bij beleid

Om beleid beter te laten aansluiten bij cliënten is het noodzakelijk om hen er ook bij te betrekken. Dat klinkt vanzelfsprekender dan dat het in de praktijk is. Dit geldt voor  gemeenten, maar soms ook voor cliëntenadviesraden. Hoe deze partijen samen kunnen werken om ervaringen van cliënten te benutten voor een betere dienstverlening is het deze training opgezet.

Voor een betere samenwerking tussen gemeente en cliëntenraad.

Methodiek Benut ervaringen

Stimulansz heeft samen met de Vrije Universiteit en de Landelijke Cliëntenraad een methodiek Benut ervaringen ontwikkeld. Deze werkwijze is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en voor leden van cliëntenraden. Dat doen ze door:

 • uit te gaan van de ervaringen van cliënten;
 • samen te bepalen wat belangrijk is voor de dienstverlening;
 • de relatie tussen gemeente en cliëntenadviesraad vorm te geven via de doorlopende dialoog;
 • op een gestructureerde manier hiermee aan de slag te gaan.

Voor wie?

De training is in essentie bedoeld voor cliëntenadviesraden en beleidsmedewerkers van gemeente samen. Ook kan de training in de voorbereidende fase gegeven worden aan de cliëntenadviesraad, waarna de beleidsmedewerker later ‘instapt’ voor de gezamenlijke aanpak.

Programma

Tijdens de training komt onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie op ervaringen en ervaringskennis als essentie van cliëntenparticipatie;
 • Kenmerken van de doorlopende dialoog;
 • Bouwen aan vertrouwen;
 • Bepalen welke onderwerpen geschikt zijn om ervaringen op te halen;
 • Ervaringen ophalen: aanpak, organisatie en werkvormen;
 • Ervaringen analyseren;
 • Intern beraad: nut en noodzaad;
 • Dialoog over bevindingen;
 • Toepassingen aan de hand van de praktijk.

Praktische informatie

We bieden deze training aan als incompany traject van meerdere dagdelen verspreid over een periode van enkele maanden. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Trainer(s)
De training wordt gegeven door Wilma Kuiper. Wilma is een ervaren adviseur, trainer en expert op het gebied van cliëntenparticipatie, armoede en sociale coöperaties.

Contactpersoon

Wilma Kuiper

Adviseur en trainer armoede voor wie het perspectief van de cliënt of inwoner centraal staat.

Anderen bekeken ook