Resultaten

Dit levert het op:

 • Extra kennis over interne controle en kwaliteit.
 • Kennis om mee te denken over herijking van de kwaliteitsketen in uw organisatie.

Extra kennis over interne controle en kwaliteit

Kwaliteitszorg is sterk in ontwikkeling binnen de sociale zekerheid. Dat komt omdat gemeenten meer budgetverantwoordelijkheden en meer beleidsvrijheid hebben gekregen. De rol van de accountant is juist kleiner geworden. Kwaliteitszorg raakt de hele organisatie: de uitvoering, het gemeentelijk beleid en de procesbeschrijvingen.

Bent u kwaliteitsmedewerker of intern controleur? En hebt u behoefte aan extra kennis over interne controle en kwaliteit? Gaat uw organisatie de kwaliteitsketen herijken en wilt u hierover kunnen meedenken? Dan is deze driedaagse training heel geschikt voor u.

Voor wie?

De training ‘Interne Controle en Kwaliteitszorg’ is bedoeld voor Kwaliteitsmedewerkers die de overstap naar IC willen maken. Voor werknemers die alleen gegevensgerichte ervaring met IC hebben. En voor werknemers die zich vanuit een andere functie willen ontwikkelen richting IC.

Inhoud van de training ‘Interne controle en kwaliteitszorg’

De driedaagse training bestaat uit drie modules. De opzet is praktisch. Dit betekent dat u ook zaken kunt inbrengen vanuit uw eigen organisatie. We horen graag uw bevindingen met IC. We bekijken controleplannen en staan stil bij de wijze van rapporteren. Inhoud van de modules:

Module 1: Kwaliteit

 • Kwaliteit in steekwoorden
 • Begrippen zoals rechtmatigheidscontrole
 • Kwaliteitszorg en spelers (vanaf toetser t/m IC)
 • Verschillende rollen en hoe deze elkaar aanvullen
 • Definitie van Interne Controle
 • Doel IC: repressief – preventief
 • Relatie IC: intern en extern
 • Aspecten van LEAN

Module 2: Onderzoekstechnieken

 • Diverse onderzoeksvormen (gegevensgericht/organisatiegericht)
 • Gegevensgerichte controle
 • Uitgangspunten
 • Werkwijze
 • Goed, fout en onzeker
 • Evaluatie
 • Organisatiegerichte controle-aanpak
 • Wanneer deze aanpak te gebruiken
 • Verandering van doel versus gegevensgerichte controle
 • Aanpak
 • Risico-analyse en -inventarisatie organisatie
 • Juistheid, volledigheid
 • Samenhang kwaliteitsketen / overige waarborgen zoals certificering
 • Als het misgaat

Module 3: Stukken / logistiek

 • Controle- en kwaliteitsplan
 • IC-rapportages
 • Audit-trail
 • Planning

Praktische informatie

De training vindt plaats op:

 • april 9, april 16 and april 23, 2020, from 9:30 AM to 4:30 PM
 • september 17, september 24 and oktober 1, 2020, from 9:30 AM to 4:30 PM

Wij bieden deze training ook incompany aan. U krijgt de training dan op maat, met onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie. Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op.

Location

U bent welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Adviseurs

Andries Terpstra

Andries is gespecialiseerd in handhaving en interne controle binnen het sociaal domein.

Anderen bekeken ook