Actualiteitendag

Resultaten

Na deze middag:

 • Weet u wat persoonsgegevens zijn en wat privacy is.
 • Bent u op de hoogte van regelgeving waaraan u moet voldoen.
 • Weet u hoe bij integraal werken voldoende rekening te houden met privacy.
 • Kent u de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van gemeenten en wijkteams wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking die de verschillende domeinen overstijgt. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving. In deze training wordt aandacht besteed aan wat er nu eigenlijk wel en wat niet mag en waar de burger het meest mee geholpen is.

Voor wie?

Deze actualiteitenochtend over de privacywet is voor sociaal juridisch dienstverleners en voor alle mensen in het sociaal domein die werken met de Participatiewet, de Wmo, Wgs en de Jeugdwet. En die in hun dagelijks werk met persoonsgegevens in aanraking komen.

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen in de training aan bod komen:

 • Wat is privacy?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Aan welke regelgeving moeten we voldoen?
 • Wat is het doel van privacybescherming?
 • Hoe verhoudt integraal werken zich tot het voldoende rekening houden met de privacy?
 • Hoe blijft het werkbaar?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Wat regelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
 • Jurisprudentie over de AVG

Praktische informatie

Data
De actualiteitenochtend Privacywet is gepland op 25 maart 2021 van 09:00 tot 11:30 uur.

Locatie
Het is een online training via Zoom.

Trainer
De ochtend wordt verzorgd door Marjolein Schuurman.

Expert

Mr. Marjolein Schuurman

Jurist Algemeen bestuursrecht met ruime werkervaring bij gemeenten en bij de CRvB.