0

Mr. Mark Husen

Juridisch adviseur sociaal domein

Mr. Mark Husen adviseert gemeenten over juridische vragen met betrekking tot naleving en privacy in het sociaal domein (o.a. Participatiewet, Wmo en de Jeugdwet) en met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet in het bijzonder.

Neem contact met Mark over:

Blogs van Mark