1 dag
Actualiteitendag
127,50
3 oktober 2017
2 november 2017
Meld u aan

De aanpak van problematische schulden staat hoog op de agenda van kabinet en Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt, dat bijna 80% van de mensen die zich melden voor ondersteuning te maken hebben met schulden waarbij 20% in directe problematische schulden zijn geraakt. Veel van deze mensen melden zich bij maatschappelijk werk, schuldhulporganisaties of wijkteams.

Wat wordt er van u verwacht op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)? Hoe is de toegang geregeld en op welke gronden wordt deze toegang geweigerd? Wat gebeurt er als mensen hun zorgpremie niet meer (kunnen) betalen? Voor welke beslissingen moet de gemeente een formeel besluit nemen? Wanneer is bezwaar mogelijk?

In 2016 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geëvalueerd en zijn er vier verbeteringen aangekondigd: de toegang, knelpunten in wetgeving, betere sturing en monitoring en verdere professionalisering van schuldhulpverleners.

Doelgroep

Voor professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo loketten, schuldhulpverleners en  wijkteam-professionals.

Leer meer over de vier aangekondigde verbeteringen in de schuldhulpverlening.

Inhoud

  • De veel voorkomende schulden en schuldeisers; wat u ermee kunt.
  • Wat een schuldeiser kan en mag en wat de rol van de overheid hierbij is.
  • De toegang tot schuldhulpverlening; hoe deze is geregeld en waar drempels zitten.
  • Wat de juridische rol is van (wijkteam)professionals.
  • Wanbetaling; hoe het komt en wat u ermee kunt.
  • Beslagvrije voet; berekening en procedure.
  • Algemene wet Bestuursrecht; termijnen, beschikking, motivering.
  • Een afkoelingsperiode; wat mogelijk wordt.
  • Toonzettende jurisprudentie ter lering,

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160 per deelnemer.

De bijeenkomst duurt van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Neem direct contact op met de specialist

Laurens Bouw

Laurens is samen met collega’s verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

1 dag
Actualiteitendag
127,50
3 oktober 2017
2 november 2017
Meld u aan