Actualiteitendag

Resultaten

Na deze actualiteitenmiddag:

 • kent u alle wijzigingen in de Participatiewet van de afgelopen periode.
 • bent u op de hoogte van diverse uitspraken van de CRvB rond de Participatiewet.
 • weet u wat de nieuwste ontwikkelingen betekenen in de praktijk en voor uw cliënten.

Daarnaast kunt u voor het volgen van deze actualiteitenmiddag 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Elk jaar vinden er weer wijzigingen plaats in de Participatiewet. Onderdelen van deze wet zijn ook nu weer gewijzigd of verder aangepast. Ook uitspraken van de CRvB leiden tot steeds weer nieuwe inzichten en een aangepast beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld op het gebied van handhaving, de kostendelersnorm en de gezamenlijke huishouding.

Tijdens deze middag, speciaal voor sociaal juridische dienstverleners, zetten we al deze actualiteiten op een rij. Dit doen we met veel voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor weet u meteen wat wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie betekenen in de praktijk. Tijdens deze middag is er natuurlijk ook genoeg ruimte om uw vragen te stellen.

Doelgroep

Deze actualiteitenmiddag Participatiewet is voor Sociaal juridisch dienstverleners.

“Zeer leerzaam en relevant voor het werk als sociaal raadsman/vrouw. Ik heb veel geleerd. De middag had een goed tempo en was lekker praktisch.”

Inhoud

Tijdens deze middag komen onder andere de volgende onderwerpen aanbod:

 • Verzamelwet 2019, GemeenteNieuws.
 • Ontwikkelingen kostendelersnorm, voorbeelden, casuïstiek en jurisprudentie CRvB.
 • Vereenvoudiging beslagvrije voet; beslagrecht, beslagvrije voet en kostendelersnorm.
 • Bijzondere bijstand; steeds meer maatwerk en stijgende bestedingen (o.a. individuele studietoeslag).
 • Vermogensvaststelling en inkomstenverrekening (o.a. parttime inkomsten).
 • Gezamenlijke huishouding, hoofdelijke aansprakelijkheid en jurisprudentie CRvB.
 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van de loonwaardebepaling, de loonkostensubsidie(loondispensatie), het doelgroepregister, de overgang van delen van de Wajong naar de Participatiewet, de herkeuring inzake de Wajong en (verplichte) beschutte werkplekken.
 • Tegenprestatie; stand van zaken en…hoe zit het met mantelzorgers?
 • Fraudewet en Boetebesluit; wijzigingen en jurisprudentie CRvB.
 • Tijdelijk Besluit Experimenten (arbeidsverplichtingen en vrijlating/verrekening inkomsten); stand van zaken.
 • Breed offensief mensen met een beperking.
 • Algemene wet Bestuursrecht; termijnen, rapportage en beschikken en beginselen behoorlijk bestuur.
 • Casuïstiek en praktijkvragen.

Praktische informatie

We organiseren deze actualiteitenmiddag dit jaar nog op donderdag 10 oktober 2019 in Utrecht van 13:15 uur tot 16.30 uur.

De middag wordt verzorgd door Erwin Zweypfenning, een ervaren trainer bij Stimulansz. Erwin is specialist  Participatiewet.

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook