Resultaten

 • U weet wat het doel is van de Wet inburgering 2021
 • U weet wie er moeten inburgeren en hoe een inburgeringstraject op maat eruit kan zien
 • U bent in staat om een brede intake te voeren en een persoonlijk inburgeringsplan op te stellen
 • U weet wat de regierol van de gemeente in het nieuwe inburgeringsstelsel betekent
 • U weet welke ruimte u als gemeente heeft om invulling te geven aan het inburgeringsproces

Na het volgen van deze training weet u wat het doel is van de nieuwe Wet inburgering en heeft u de kennis én de vaardigheden om daaraan bij te dragen.

Voor wie?

Uitvoerders van de nieuwe Wet inburgering en iedereen die regelmatig met statushouders te maken heeft.

Programma training nieuwe Wet inburgering

 • Doel en context van de nieuwe Wet inburgering. Welk effect moet bereikt worden met de inburgeraars?
 • Praktische uitleg over de nieuwe Wet inburgering: zoals over de brede intake en het PIP
 • De klantreis van de inburgeraar. Wat is voorafgegaan aan de melding bij de gemeente en wat zou de invloed daarvan kunnen zijn op de wijze waarop het inburgeringsproces moet worden ingericht?
 • Doelgroep van de nieuwe Wet inburgering en de verschillende inburgeringsroutes die zij kunnen doorlopen.
 • Ontheffing van de inburgeringsplicht: wanneer kan dat en onder welke voorwaarden?
 • Financiële ontzorging van de inburgeraar.
 • Informatie uitwisseling met het COAen andere betrokken partijen.
 • Naleving van verplichtingen uit de wet en sanctionering.
 • Het belang van effectieve communicatie.

Praktische informatie

Datum
we bieden deze training aan op:

 • Dinsdag 29 juni 2021 van 09:30 – 16:30 uur
 • Dinsdag 9 november 2021 van 09:30 – 16:30 uur

Locatie
U bent van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Trainers
De training wordt verzorgd door Petra Gerritsen en Bibian Ogier.
Petra is Juridisch adviseur Participatiewet met als specialisatie sociaal zekerheidsrecht.
Bibian is onze nieuwe enthousiaste adviseur met als specialisatie inburgering en inclusie.

Contactpersoon

Bibian Ogier

Junior adviseur inburgering en inclusie

Mr. Petra Gerritsen

Expert Participatiewet en ervaren jurist gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht.