Training
1 dag
10 deelnemers
475,-

Resultaten

 • U weet wie er moeten inburgeren en wat voor elke groep de juiste inburgeringsroute is.
 • U hebt inzicht in de verschillende achtergronden van inburgeraars en kunt daar goed op inspelen.
 • U bent in staat om een brede intake te voeren en een persoonlijk inburgeringsplan op te stellen.
 • U heeft de gespreksvaardigheden die nodig zijn om de inburgeraar effectief te ondersteunen.
 • U weet wat het doel van de wet inburgering is.

Na het volgen van deze training weet u wat het doel is van de nieuwe Wet inburgering 2022 en heeft u de kennis én de vaardigheden om daaraan bij te dragen.

Voor wie?

Uitvoerders van de nieuwe Wet inburgering + iedereen die regelmatig met statushouders te maken heeft.

Programma training nieuwe Wet inburgering

 • Doel en context van de nieuwe Wet inburgering 2022. Welk effect moet bereikt worden met de inburgeraars?
 • De klantreis van de inburgeraar. Wat is voorafgegaan aan de melding bij de gemeente en wat zou de invloed daarvan kunnen zijn op de wijze waarop het inburgeringsproces moet worden ingericht?
 • Doelgroep van inburgeraars en de verschillende inburgeringsroutes die zij moeten doorlopen.
 • Ontheffing van de inburgeringsplicht: wanneer kan dat en onder welke voorwaarden?
 • Financiële ontzorging van de inburgeraar.
 • Effectief communiceren met inburgeraars, welke modellen zijn er en hoe past u ze toe?
 • Informatie uitwisseling met het COA en andere betrokken partijen.

Praktische informatie

Data
Binnenkort is er meer informatie over trainingen in 2021. Wilt u meer weten? Neem contact op.

Locatie
De trainingen vinden online plaats.

Trainers
Hanneke Willemsen en Petra Gerritsen verzorgen deze training.

Experts

Hanneke Willemsen

Juridisch adviseur Participatiewet en Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Mr. Petra Gerritsen

Expert Participatiewet en ervaren jurist gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht.