Training

Resultaten

Dit levert het op:

 • Inzicht in het werk- en krachtenveld en de belangrijke spelers in het sociaal domein.
 • Inzicht in de wet- en regelgeving en de belangrijkste raakvlakken.
 • Inzicht in de rollen en taken van de diverse professionals.
 • U kunt de vraag van uw cliënt relateren aan zijn leefwereld.
 • U kunt adequate vervolgacties opstarten.
 • U weet u waar u meer informatie vindt in het sociaal domein en waar u de samenwerking kunt opzoeken.

Hoe handelt u goed en effectief?

Het sociaal domein zit complex in elkaar. Verschillende organisaties zijn hierbij betrokken, met elk hun eigen opdrachten en taken. Ook inhoudelijk is het sociaal domein een breed veld. Als professional krijgt u in de praktijk te maken met concrete onderwerpen zoals inkomen, veilig opgroeien, schuldhulp en participatie. De vraag is dus: hoe handelt u zo goed en zo effectief mogelijk bij een hulpvraag? Gelukkig hoeft u niet alles te weten over al deze onderwerpen. Maar wat wél?

Zicht op het sociaal domein

Het is belangrijk dat u bekijkt welke vraagstukken belangrijk zijn voor de cliënt. En dat u integraal kijkt naar een oplossing. U hoeft niet alles te weten over alle onderwerpen. Wél moet u weten hoe het speelveld eruitziet. Wie zijn de belangrijkste spelers in het sociaal domein? Wat zijn de raakvlakken tussen de diverse wet- en regelgevingen. En wat zijn de verschillende rollen van professionals? U leert het allemaal tijdens de training ‘Wegwijs in het sociaal domein’. Belangrijk, want als u goed zicht heeft op het sociaal domein, kunt u de dwarsverbanden leggen die nodig zijn om samen te werken en uiteindelijk effectief te handelen voor uw cliënt.

Voor wie?

De training ‘Wegwijs in het sociaal domein’ is ideaal voor sociale wijkteams en professionals in de frontoffice, beleidsmedewerkers, startende medewerkers in het sociaal domein en andere eerstelijnsmedewerkers die een breed zicht willen op vraagstukken in het sociaal domein.

Deelnemers aan het woord

“Prettige leeromgeving, leuke mede-cursisten, gemotiveerde trainers en ruimte genoeg voor inbreng en discussie.”

Nick Nijman
Medewerker wijkteam, Stichting Meerwaarde

Programma basistraining ‘Wegwijs in het sociaal domein’

Tijdens deze training behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Het speelveld (welke spelers zijn er en wat is hun rol?).
 • Vraagstukken van cliënten (wat speelt er?).
 • De belangrijkste thema’s: werk en participatie, gezond en veilig opgroeien, een veilige en gezonde omgeving, inkomen en schulden.
 • Internationale verdragen en wetgeving (samenhang en raakvlakken).
 • Rollen en taken van diverse professionals (integraal kijken).
 • Preventie en vroegsignalering (de noodzaak van op tijd erbij zijn).
 • Samenwerking met relevante partijen.
 • Specifieke thema’s zoals: overgang vanuit de Jeugdwet, leefgebieden, woonvormen, activering.

Praktische informatie

De basistraining ‘Wegwijs in het sociaal domein’ duurt 2 trainingsdagen van 9:30-16:30 uur.
Data
We organiseren deze training op

 • 28 oktober en 4 november 2021

Locatie

Voor deze bijeenkomst bent u van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5, Utrecht.

Trainers
Deze training wordt verzorgd door Anitra Vink, Corinne Berhitu, Frans Kuiper, Hanneke Willemsen en Pieter-Jan de Jongh.
Anitra heeft een achtergrond in de uitvoering van de Wmo. Als opleidingsadviseur ontwikkelt ze en geeft ze zelf ook trainingen.
Corinne is jurist, adviseur schuldhulp en redacteur schuldhulp van onze Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.
Frans is adviseur Participatiewet en expert in arbeidsmarktregelingen. Hij ontwikkelde de opleiding Beleidsadviseur sociaal domein.
Hanneke is juridisch adviseur en trainer Participatiewet, met als specialisatie inkomen.
Pieter-Jan is adviseur sociaal domein en verantwoordelijk voor de digitale Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Incompany

We verzorgen de basistraining ‘Wegwijs in het sociaal domein’ ook incompany. U krijgt de training dan op maat, met onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op. 

Docenten

Anitra Vink

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in de Wmo.

Mr. Corinne Berhitu

Schuldhulpspecialist en juridisch redacteur van Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Frans Kuiper

Adviseur en trainer Participatiewet en expert arbeidsmarktbeleid.

Hanneke Willemsen

Juridisch adviseur Participatiewet en Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Pieter-Jan de Jongh

Adviseur sociaal domein. Verantwoordelijk voor de digitale Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Anderen bekeken ook