Training
Adviestraject
Op aanvraag voor incompany aanbod

Resultaten

Na dit adviestraject:

  • Heeft u samen met betrokkenen (gemeente en adviesraden/cliëntenorganisaties) een gezamenlijke visie op cliënten- en inwonerparticipatie
  • Bent u voorbereid voor cliënten- en inwonerparticipatie in de nabije toekomst
  • Heeft u de contouren en draagvlak voor een vernieuwde of nieuwe adviesstructuur  ontwikkeld

Voor wie?

De trajectbegeleiding ‘Vernieuwing van cliënten- en inwonerparticipatie’ is bedoeld voor gemeenten en leden van cliënten-en adviesraden in het sociaal domein.

Programma

Toe aan een volgende stap in de vormgeving van cliënten- en inwonerparticipatie? De ervaring leert dat het opzetten van een nieuwe vorm van cliënten- en inwonerparticipatie meer kans van slagen heeft als ideeën, wensen en mogelijke obstakels goed met de verschillende partijen doorgesproken zijn.

Onder leiding van een deskundige procesbegeleider van Stimulansz geeft u in een aantal sessies vorm aan bijdetijdse cliënt- en inwonerparticipatie voor uw gemeente.

Onderdelen van het traject zijn o.a.:

  • Hoe cliënten- en inwonerparticipatie is/was en de nieuwe ambities
  • Cliënten- en inwonerparticipatie, de essentie en meerwaarde
  • Inventarisatie van kansen en knelpunten
  • Vormgeving van een nieuwe adviesstructuur
  • Praktische uitwerking in samenstelling, werkwijze, contacten/samenwerking, ondersteuning en communicatie
  • Eventueel: opstellen van een nieuwe verordening cliënten- en inwonerparticipatie

Praktische informatie

Wij verzorgen dit adviestraject incompany. Afhankelijk van uw wensen maken we dit aanbod op maat.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Contactpersoon

Wilma Kuiper

Adviseur en trainer armoede voor wie het perspectief van de cliënt of inwoner centraal staat.