0

Wmo

Bent u als professional binnen het sociaal domein betrokken bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). En ontwikkelt u zich graag verder? Bij Stimulansz vergroot u uw kennis en vaardigheden enorm! Ontdek onze trainingen en opleidingen Wmo.

Filter op


Er zijn 20 resultaten gevonden

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen over de Wmo bij Stimulansz

Met onze Wmo-trainingen en -opleidingen doet u alle kennis en vaardigheden op die u nodig heeft voor uw dagelijkse praktijk. Dat wat u bij ons leert, kunt u direct toepassen in uw werk. Onze trainingen sluiten goed aan bij de actuele ontwikkelingen én bij wat professionals in het sociaal domein belangrijk vinden. Daarbij staat een betere dienstverlening aan de inwoner altijd voorop. We verrijken en actualiseren onze trainingen en opleidingen regelmatig. Dit doen we op basis van de honderden vragen die onze helpdesk-medewerkers elke maand krijgen over de Wmo. Daarnaast zijn we scherp op vragen van professionals tijdens ons advieswerk aan gemeenten, waardoor we weten wat er speelt.

Heeft u uw Wmo-opleiding of training afgerond? Ook daarna blijven we u graag ondersteunen met kennis. Kies bijvoorbeeld voor een verdiepende training, workshop, webinar of e-learning. In onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein vindt u veel actuele juridische en praktische informatie voor uw werk. Deze informatie houden we continu up-to-date. U kunt hier ook uw eigen vragen insturen via de helpdesk.

Doel van de Wmo-trainingen

De Wmo 2015 heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen wonen. En dat ze de mogelijkheid hebben om mee te blijven doen in de samenleving. Een goede uitvoering van de Wmo is daarom belangrijk: het heeft direct invloed op het welzijn en het geluk van uw inwoners. Het is hierbij belangrijk dat u werkt vanuit de bedoeling van de wet. Dat begint bij een goede inventarisatie van de klantvraag, zodat de inwoner krijgt wat hij echt nodig heeft en wat past binnen het Wmo-budget van uw gemeente.

De uitvoering van de Wmo is niet alleen uitdagend voor Wmo-consulenten en beleidsadviseurs, maar ook voor sociaal-juridische dienstverleners en kwaliteitsmedewerkers. Dat komt omdat de Wmo een kaderwet is, hierdor zijn er veel open normen die weinig houvast en rechtszekerheid bieden.

Onze Wmo-trainingen en Wmo-opleidingen bieden u de handvatten die u nodig heeft voor een goede uitvoering van deze wet. Wij laten u zien hoe u een goede balans vindt tussen het bieden wat mensen echt nodig hebben én het beschikbare budget.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

De Wmo is een belangrijk werkveld binnen het sociaal domein. Tal van professionals binnen de gemeenten houden zich hiermee bezig. Onze trainingen en opleidingen Wmo richten zich vooral op Wmo-consulenten en beleidsadviseurs, maar we trainen ook sociaal-juridische dienstverleners handhavers, klantmanagers, schuldhulpverleners en wijkteammedewerkers.

Elke Wmo-opleiding en Wmo-training stemmen we af op uw dagelijkse praktijk. Op vragen die leven bij gemeenten én op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Elke training richt zich op de interactie tussen u als professional en de inwoner. Zo helpt u mensen concreet verder.

Verschillen tussen de trainingen

Een aantal trainingen in de Wmo richten zich op kennis opdoen en verdiepen. Zoals de opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’, de opleiding ‘Wmo-consulent’ en de training ‘De waarde van sociaal-medische advisering in het sociaal domein’. In andere trainingen ontwikkelt u vaardigheden (houding en gedrag), zoals de trainingen ‘Van vraag naar effect’ en ‘Omgaan met stress in het sociaal domein’.

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Kom naar een actualiteitendag van Stimulansz. Zoals ‘Actualiteiten Wmo’, ‘SJD Actualiteiten Wmo 2015’ en de ‘SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015’. In één dagdeel bent u weer helemaal op de hoogte.

We bieden onze trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving én incompany trainingen. De incompany trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Waar staat jullie gemeente nu? Waar willen jullie naartoe? En wat moet de training opleveren? Maar ook in de open trainingen gaan we zoveel mogelijk in op aandachtspunten die spelen in uw gemeente. Ons doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werkzaamheden.