Van beschermd wonen naar beschermd thuis

hero afbeelding Van beschermd wonen naar beschermd thuis
05 maart 2019

De casus van Gaby

Gaby heeft een roerige jeugd achter de rug. Ze is het kind van een drugsverslaafde moeder en op 5-jarige leeftijd werd ze uit huis geplaatst. In eerste instantie werden er pleeggezinnen gevonden maar door het problematische gedrag van Gaby kon ze daar nooit lang blijven. Daardoor heeft ze vanaf haar 10e jaar steeds in jeugdinstellingen gewoond. Het bleek dat het moeilijke gedrag van Gaby werd veroorzaakt door onder andere ODD en er werd gedacht aan schizofrenie. Een diagnose kon vanwege haar jonge leeftijd nog niet worden gesteld. Op haar 17e was Gaby het leven in de instelling zat en liep ze weg. Ze kwam op straat terecht en dreigde, net zoals haar moeder, ook aan drugs verslaafd te raken en in de prostitutie terecht te komen.

Nu versus straks

Gaby kwam in aanraking met de politie en deze schakelde het wijkteam in van gemeente X. Al snel kwam het Wmo-loket van gemeente X in beeld en deze meldde Gaby aan bij de centrumgemeente. Er werd een indicatie gesteld voor beschermd wonen en Gaby kwam terecht in gemeente Y, een in haar ogen grote stad. Ze kreeg weliswaar goede begeleiding maar raakte ook overprikkeld door alle invloeden van de grote stad. Voor mensen zoals Gaby zal vanaf 2021 de route naar beschermd wonen niet meer via de centrumgemeenten lopen maar zal ze hopelijk in gemeente X een plek vinden. Daarmee raakt Gaby niet ontworteld en overprikkeld. De gemeente zal de zorg dichtbij kunnen organiseren en daardoor meer grip hebben op de kwaliteit en de kosten.

Tip!

Wilt u ook leren hoe u een goed onderbouwd besluit neemt waar een cliënt iets aan heeft? Meld u aan voor onze training beschermd wonen in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie.

Wat te doen?

2021 klinkt nog ver weg, maar het is dichterbij dan u denkt. Om goed voorbereid zijn op de doordecentralisatie zijn er nu alvast een aantal punten waar u aan kunt werken:

  • Raak bekend met de doelgroep. Veel gemeenten denken ten onrechte dat ze bijvoorbeeld geen dak- of thuislozen hebben. Dat komt doordat deze mensen nu vaak rechtstreeks naar de centrumgemeenten worden doorgesluisd. Het ontbreekt aan kennis over deze mensen. Denk daarom aan scholing op het gebied van psychiatrie en mensen met verward gedrag.
  • Zorg dat het beleid op orde is. Maak nu al een routekaart waarmee de beleidsmakers aan de slag kunnen om zo voor 2021 de verordening en beleidsregels aan te kunnen passen.
  • Zorg dat de mensen in de uitvoering én kennis van de doelgroep hebben én kennis van het stellen van indicaties voor beschermd wonen. Dat kan middels scholing.
  • Zorg dat u contacten aangaat met onder andere de wijkagent, de woningbouwvereniging, huisartsen, wijkverpleegkundigen en zorgaanbieders. De problemen waar mensen als Gaby mee kampen vragen om een integrale aanpak en om een goede samenwerking.
  • Maak afspraken met zorgaanbieders, zodat de kwaliteit van de geleverde zorg geborgd kan worden.

Andere optie

Bij de doordecentralisatie zijn er ook gemeenten die ervoor zullen kiezen de middelen door te sluizen naar de bestaande centrumgemeenten. Die houden alles bij het oude. Voor Gaby zou dat geen goed nieuws zijn. Daarom is het belangrijk dat de gemeente, voordat een beslissing hierover wordt genomen, de voor- en nadelen goed afweegt. Hierbij moet veel gewicht toegekend worden aan het belang van de cliënt en minder aan het gemak voor de gemeente!
In de casus van Gaby betekent de keuze van de gemeente dat zij de zorg en begeleiding kan krijgen in een voor haar veilige en vertrouwde omgeving. Zo spreken we niet langer van beschermd wonen maar van een beschermd thuis.

Anderen bekeken ook