Training
1 dag
20 deelnemers
Incompany
Op aanvraag

Resultaten

Na deze training

 • Bent u op de hoogte van de juridische achtergrond over beschermd wonen en van de actuele jurisprudentie.
 • Weet u wat u moet onderzoeken om tot een goede onderbouwing te komen.
 • Kunt u doelen formuleren.
 • Kunt u deze doelen vertalen naar een indicatie voor beschermd wonen.

Op dit moment komen de vragen rondom het indiceren van beschermd wonen binnen bij de centrumgemeenten. De verwachting is dat vanaf 2020 iedere gemeente de keuze zal moeten maken of zij de indicatie zelf gaat stellen of dat ze het overlaat aan de centrumgemeenten. Als de gemeente de regie in eigen handen neemt over de indicering en daarmee over de grote budgetten die gemoeid zijn met beschermd wonen, zal er kennis over dit onderwerp moeten komen. Want om welke doelgroep gaat het eigenlijk? Wat is beschermd wonen precies? Hoe stelt u als gemeente een gedegen en goed onderbouwde indicatie? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de training ‘beschermd wonen in de Wmo 2015’.

Doelgroep

Deze training is voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de Wmo werkt, zoals beleidsmakers- Wmo, kwaliteitmedewerkers, Wmo-consulenten en wijkteammedewerkers.

Inhoud

Tijdens deze training behandelen we de volgende onderwerpen:

 • De juridische achtergronden van beschermd wonen.
 • De actuele jurisprudentie op het terrein van beschermd wonen.
 • Wat is de doelgroep?
 • Wat houdt beschermd wonen in?
 • Wat is zorgvuldig onderzoek?
 • Het medisch advies.
 • Indicatiestelling beschermd wonen.
 • Het pgb en beschermd wonen.
 • Stellen van doelen in samenwerking met de cliënt.
 • Andere wetgeving in relatie tot beschermd wonen (Wlz, Jeugdwet, Zvw).

De training is praktisch van opzet. We gaan uit van uw eigen werkproces. We bespreken casussen en gaan aan de slag met de indicatiestelling.

Praktische informatie

Heeft u interesse in de incompany training ‘Beschermd wonen in de Wmo 2015? Neem dan even contact met ons op.

Contactpersoon

Anitra Vink

Anitra is specialist in uitvoeringsvragen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet en een ervaren docent.

Anderen bekeken ook