Resultaten

Na deze training

 • Bent u op de hoogte van de juridische achtergrond over beschermd wonen en van de actuele jurisprudentie.
 • Weet u wat u moet onderzoeken om tot een goede onderbouwing te komen.
 • Kunt u doelen formuleren.
 • Kunt u deze doelen vertalen naar een indicatie voor beschermd wonen.

Indiceren van beschermd wonen

Op dit moment komen de vragen rondom het indiceren van beschermd wonen binnen bij de centrumgemeenten. De verwachting is dat vanaf 2020 iedere gemeente de keuze zal moeten maken of zij de indicatie zelf gaat stellen of dat ze het overlaat aan de centrumgemeenten. Als de gemeente de regie in eigen handen neemt over de indicering en daarmee over de grote budgetten die gemoeid zijn met beschermd wonen, zal er kennis over dit onderwerp moeten komen. Want om welke doelgroep gaat het eigenlijk? Wat is beschermd wonen precies? Hoe stelt u als gemeente een gedegen en goed onderbouwde indicatie? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de training ‘Beschermd wonen in de Wmo 2015’.

Voor wie?

Deze training is voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de Wmo werkt, zoals beleidsmakers- Wmo, kwaliteitmedewerkers, Wmo-consulenten en wijkteammedewerkers.

Programma

Tijdens deze training behandelen we de volgende onderwerpen:

 • De juridische achtergronden van beschermd wonen.
 • De actuele jurisprudentie op het terrein van beschermd wonen.
 • Wat is de doelgroep?
 • Wat houdt beschermd wonen in?
 • Wat is zorgvuldig onderzoek?
 • Het medisch advies.
 • Indicatiestelling beschermd wonen.
 • Het pgb en beschermd wonen.
 • Stellen van doelen in samenwerking met de cliënt.
 • Andere wetgeving in relatie tot beschermd wonen (Wlz, Jeugdwet, Zvw).

De training is praktisch van opzet. We gaan uit van uw eigen werkproces. We bespreken casussen en gaan aan de slag met de indicatiestelling.

Praktische informatie

Datum
De training ‘Beschermd wonen in de Wmo 2015’ staat  gepland voor dinsdag 11 mei 2021 van 9:30 tot 16:30 uur.

Trainer(s)
Wmo-specialisten Anitra Vink en Wim Peters verzorgen de training.

Locatie
U bent van harte welkom bij NDC den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Incompany

We bieden de training ‘Beschermd wonen in de Wmo 2015’ ook incompany aan. Meer hierover weten? Neem dan contact met ons op.

Experts

Anitra Vink

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in de Wmo.

Wim Peters

Juridisch adviseur Wmo, trainer en specialist Wlz. Ook ervaren in beroepszaken voor de CRvB.

Anderen bekeken ook