Verhuisde statushouders niet vaker aan het werk

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben.

hero afbeelding Verhuisde statushouders niet vaker aan het werk
06 september 2021

Door Redactie

Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ dat onlangs is verschenen.

Snellere integratie op de arbeidsmarkt

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in en gaan gemeenten weer de regie voeren over de inburgering van nieuwkomers. Belangrijk doel van de nieuwe wet is een snellere integratie op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt met name ingezet op zogenoemde duale trajecten waarbij gemeenten direct (vrijwilligers)werk zoeken voor inburgeraars. Dit vraagt extra investeringen van gemeenten in de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het kan voor gemeenten dus aantrekkelijk zijn hun inspanningen vooral te richten op degenen van wie ze verwachten dat ze in hun gemeente blijven. Het CPB-onderzoek laat echter zien dat het moeilijk is om goed te voorspellen welke nieuwkomers in de gemeente zullen blijven en welke niet. Het advies aan gemeenten is dan ook: ga ervan uit dat ze blijven.

Een grote baankans

Het CPB-onderzoek toont ook aan dat statushouders over het algemeen niet zelf verhuizen naar gemeenten of regio’s waar zij een grotere baankans hebben. Het onderzoek onderstreept dan ook dat het voor de arbeidsmarktintegratie belangrijk is dat statushouders bij voorkeur direct worden gehuisvest in een regio waar hun baankansen het grootst zijn. Dat kan door rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de nieuwkomer en deze te koppelen aan de arbeidsmarktkenmerken van een regio.

Anderen bekeken ook