Wat doet u als gemeente tegen armoede?

Onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein biedt u actuele en relevante kennis om de armoede in uw gemeente te bestrijden.

hero afbeelding Wat doet u als gemeente tegen armoede?
26 augustus 2022

Landelijke opgave

Lang geleden is afgesproken dat bestaanszekerheid een sociaal grondrecht is. De overheid moet ernaar streven sociale grondrechten voor haar inwoners te verwezenlijken. Het bestrijden van armoede is daar onderdeel van.

In het coalitieakkoord van de huidige regering zien we dat terug: ‘We nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteren daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede. We herijken elke vier jaar het sociaal minimum om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving.’ Het is nog te vroeg om resultaten van deze toezegging te verwachten. Maar ook eerdere regeringen wilden armoede bestrijden.

In 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarvoor een aanzet gegeven met het onderzoek ‘Kansrijk armoedebeleid voor kinderen’. Het ministerie wil dit rapport gebruiken om in gesprek te gaan met gemeenten en andere betrokken organisaties over een integrale aanpak van kinderarmoede. Het rapport geeft onder meer knelpunten en kansen voor een integraal beleid gericht op de brede gevolgen van (kinderen in) armoede.

Aanpak armoede op lokaal niveau

Als gemeente kunt u door het ontwikkelen van beleid, bijdragen aan bestaanszekerheid voor de mensen die dat nodig hebben. Beleid voor bestaanszekerheid gaat verder dan ‘regulier’ armoedebeleid of minimabeleid. Dat richt zich veelal op inkomensondersteuning en bevorderen van participatie aan het sociale leven en deelname aan sport en cultuur.

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld inwoners perspectief bieden en ruimte voor ontplooiing met als doel participatie en financiële zelfredzaamheid. Of inwoners de kans bieden mee te doen binnen de eigen mogelijkheden.

Naast beleid voor het doel dat uw gemeente wil bereiken, is de uitvoering belangrijk. Het inzetten van ervaringskennis op beleidsniveau helpt om sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van beleid en dienstverlening te verbeteren.

Actuele kennis over armoede

Er zijn diverse mogelijkheden om armoede te bestrijden. Actuele en relevante kennis hierover vindt u in de module Schuldhulp van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Heeft uw gemeente nog geen abonnement? Onze adviseur Canan Caliskan – Kantar vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook