Wel of geen gebruikelijke hulp

Twijfels over gebruikelijke hulp? Lees nu het antwoord op deze vraag van de Wmo-experts van Stimulansz.

hero afbeelding Wel of geen gebruikelijke hulp
07 mei 2020

Door Redactie

Vraag

Ik ben Wmo-consulent en ik worstel met de volgende vraag: er is een cliënt die op basis van niet-aangeboren hersenletsel problemen heeft met het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Cliënt is getrouwd en zijn vrouw wenst nu een  pgb voor verschillende taken, waaronder het meegaan naar de markt en het meegaan op artsenbezoek. Ik twijfel of dit geen gebruikelijke hulp is. Hoe onderzoek ik dat?

Antwoord

Er bestaat geen protocol bij begeleidingsvraagstukken voor wat kan worden gezien als gebruikelijke hulp  en wat niet. Het gaat om het individuele onderzoek. Waar het in  dat onderzoek om moet gaan is de vraag: als het overnemen of het helpen bij de bedoelde activiteiten niet gebruikelijk is, kan de huisgenoot ze dan wél doen? Want het feit dat iets niet gebruikelijk is om te doen, wil niet zeggen dat je het niet kúnt doen. En als de huisgenoot de activiteiten niet kan doen vanwege overbelasting of doordat de bedoelde activiteiten om specialistische zorg vragen, dan is een  pgb voor de huisgenoot geen oplossing en kunt u beter kijken naar de inzet van professionele hulp.
Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 13 mei 2020 over corona en de gevolgen ervan. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.U kunt ze stellen aan de helpdesk van Inzicht Sociaal Domein

Anderen bekeken ook