Word wegwijs in het sociaal domein: mis geen signalen meer

Als sombere gedachten veranderen in suïcidale gedachten en het Saskia niet meer lukt om haar jonge kinderen de steun te geven die ze nodig hebben, neemt haar leven een andere wending.

hero afbeelding Word wegwijs in het sociaal domein: mis geen signalen meer
22 juni 2022

Als Saskia 33 is, man, 2 kinderen, een baan en een koophuis, gaan ze scheiden en neemt haar leven een andere wending. Ze valt uit op haar werk en belandt langdurig in de Ziektewet. Na verloop van tijd komt de WIA om de hoek kijken en daalt Saskia’s inkomen fors. Ze kan haar huis niet meer betalen en ze komt met een restschuld te zitten na de verkoop. De sombere gedachten veranderen in suïcidale gedachten en een opname in een GGZ-instelling volgt. Daar blijkt dat Saskia niet alleen een bipolaire stoornis heeft, maar ook een borderline persoonlijkheidsstoornis. Haar jonge kinderen lijden onder deze situatie, maar hen de steun geven die ze nodig hebben lukt Saskia niet meer.

Gemiste signalen

In de situatie van Saskia spelen enkele problemen door elkaar heen, die allemaal in meer of mindere mate raakvlakken hebben met de wetten van het sociaal domein. U herkent ze vast wel: de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wmo en de Jeugdwet. Saskia krijgt een consulent van de gemeente op bezoek om met haar een keukentafelgesprek te voeren. In de praktijk blijkt dat een consulent vaak vanuit zijn of haar specialisme het gesprek aangaat. Een jeugdconsulent of Wmo-specialist kijkt nu eenmaal met een andere blik dan een medewerker schuldhulp of een klantmanager P-wet. En daardoor worden soms signalen gemist. Het gevolg is dat Saskia misschien niet de ondersteuning en begeleiding krijgt die ze nodig heeft om weer zoveel mogelijk zelfredzaam te worden. En zelfredzaamheid en participatie, dáár draait het nu net om in alle wetten van het sociaal domein.

Integraal werken mogelijk maken

Voor Saskia is het sociaal domein als een bol wol: hopeloos in de knoop en ontwarren lukt niet, laat staan het grote geheel overzien. En degene die het gesprek met Saskia voert, mist ook de kennis van andere terreinen om écht breed en integraal te kunnen kijken. Voor Saskia moet het in principe niet uitmaken met wie van de gemeente ze een gesprek heeft. Zij moet haar verhaal kunnen vertellen en de professional moet in staat zijn haar te helpen naar de meest passende ondersteuning. Dit vraagt veel van de professionals. Het is dus zaak dat zij worden toegerust om dit te kunnen doen. Dit kan onder andere op de onderstaande manieren:

  1. Vergroot de kennis over de verschillende wetten in het sociaal domein;
  2. Vergroot de gespreksvaardigheden van de professionals: zorg dat ze in staat zijn om de vragen van Saskia uit haar verhaal te destilleren;
  3. Zet een structureel multidisciplinair casusoverleg op touw. Op die manier kunnen consulenten kennis uitwisselen om van elkaar te leren. Ken uw collega en weet waar hij of zij mee bezig is.

Het resultaat

Als de gemeente en wijkteams in de bovenstaande tips investeren, zullen de professionals beter in staat zijn om Saskia te helpen bij het vinden van haar weg. De professionals zelf raken de weg niet meer kwijt en daardoor kunnen zij Saskia beter helpen bij haar zoektocht. Wat de uitkomst voor haar ook is, ze wordt op deze manier op maat geholpen!

Anderen bekeken ook