Beschermd wonen Wmo 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze taak is belegd bij de 43 centrumgemeenten in Nederland. Maar dat gaat veranderen. Waarschijnlijk worden per 1 januari 2021 de budgetten hiervoor gedecentraliseerd.

hero afbeelding Beschermd wonen Wmo 2015

Voordelen van zélf uitvoeren

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dat is geregeld in de Wmo, en in de Jeugdwet. Overweegt uw gemeente om het Beschermd Wonen straks zelf uit te voeren? Dat heeft meerdere voordelen, voor de cliënt en voor de gemeente. Voor de cliënt is het fijn als hij of zij in de eigen gemeente kan blijven wonen, omringd door het netwerk. Dit voorkomt ontworteling en dus verergering van de problematiek. En omdat de gemeente de zorg dichtbij kan organiseren, is er meer grip op de kwaliteit en de kosten.

Zo traint u uw Wmo-consulenten

Misschien ziet uw gemeente ertegenop om de Beschermd-Wonen-taken straks zelf op te pakken. Dat is echter niet nodig. Met een kleine omscholing zijn de Wmo-consulenten en wijkteammedewerkers tijdig klaar om zelf een passende indicatie te stellen. En daar kunt u zich nú al op voorbereiden. Bijvoorbeeld: zorg dat het beleid op orde is. Raak bekend met de doelgroep. En maak nu al afspraken met zorgaanbieders. Meer tips leest u in deze blog

Training voor Wmo-consulenten en wijkteammedewerkers

Zoekt u een bijscholing voor Wmo-consulenten en wijkteammedewerkers? Dat kan bij Stimulansz. We ontwikkelden hiervoor de training ‘Beschermd wonen in de Wmo: van onderzoek tot indicatie’. Na deze training bent u op de hoogte van de juridische achtergronden en de actuele juridische jurisprudentie. U weet wat u moet onderzoeken om te komen tot een goede onderbouwing. U kunnen doelen formuleren en deze vertalen naar een passende indicatie voor beschermd wonen.

Meer over de training ‘Beschermd wonen in de Wmo’

Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd wonen is een woonvorm voor psychisch kwetsbare mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om mensen met psychische of psychosociale problemen. Zij redden het niet om zelfstandig te wonen, al dan niet met individuele begeleiding. Opname in een GGZ-instelling op basis van de Zorgverzekeringswet is echter ook niet aan de orde. De cliënt woont niet zelfstandig, maar samen met anderen. Denk aan woonruimte bij een zorginstelling of in een woonproject. Er is altijd toezicht en begeleiding. De hoeveelheid begeleiding die nodig is, bepaalt de hoogte van de indicatie. In een woonvorm van beschermd wonen worden mensen niet behandeld.banner opleidingen trainingen sociaal domein

Anderen bekeken ook