John Nuyten

Adviseur Berekenuwrecht

John Nuyten is specialist BerekenUwRecht. De tool die burgers helpt berekenen of zij recht hebben op bijzondere bijstand of andere gemeentelijke regelingen. Het terugdringen van de armoede is een van de belangrijke taken van uw gemeente. Hiervoor heeft uw gemeente diverse minimaregelingen. In veel gemeenten is het aanbod versnipperd, inwoners weten niet welke regelingen voor hen bedoeld zijn, en waar en hoe zij deze kunnen aanvragen. John adviseert uw gemeente over een effectief minimabeleid met behulp van de applicatie Berekenuwrecht.  Met BerekenUwRecht zet u het hele pakket aan minimaregelingen bij elkaar op één centrale plaats. Inwoners hebben hiermee toegang tot alle regelingen die voor hen relevant zijn.

Recente blogs van John