John Nuyten

Adviseur

John Nuyten is specialist BerekenUwRecht. De tool die burgers helpt berekenen of zij recht hebben op bijzondere bijstand of andere gemeentelijke regelingen. Verder adviseert John gemeenten over effectief minimabeleid.

Recente blogs van John