John Nuyten

Adviseur Berekenuwrecht en WerkloonT
0612459660
john.nuyten@stimulansz.nl
Specialist Berekenuwrecht, dé webapplicatie voor een effectief minimabeleid; adviseur WerkloonT, de webapplicatie die waarschuwt voor een armoedeval.

Adviseur Berekenuwrecht en WerkloonT

John Nuyten is specialist BerekenUwRecht. De tool die burgers helpt berekenen of zij recht hebben op bijzondere bijstand of andere gemeentelijke regelingen. Het terugdringen van de armoede is een van de belangrijke taken van gemeenten, waarvoor diverse minimaregelingen bestaan. Het aanbod is versnipperd, inwoners weten niet welke regelingen er zijn, en waar en hoe zij deze kunnen aanvragen. John adviseert gemeenten over een effectief minimabeleid met behulp van de applicatie Berekenuwrecht.  Met BerekenUwRecht staat het hele pakket aan minimaregelingen bij elkaar op één centrale plaats. Inwoners hebben hiermee toegang tot alle regelingen die voor hen relevant zijn.

WerkloonT

Voor inwoners met een bijstandsuitkering die op weg zijn naar werk heeft John de Applicatie WerkloonT ontwikkeld. Onzekerheid over de financiële gevolgen (ga ik er wel op vooruit, of juist op achteruit?) kan een drempel zijn om weer aan het werk te gaan. De angst voor een armoedeval is soms heel reëel. WerkloonT berekent in hoeverre dit terecht is. Een handige applicatie die we op maat inrichten voor uw gemeente of werkgeversservicepunt.

John-Nuyten-Stimulansz