Energietoeslag en BerekenUwRecht, een goede combinatie?

Lees nu hoe de tool BerekenUwRecht uw gemeente kan helpen bij het toekennen van de energietoeslag.

hero afbeelding Energietoeslag en BerekenUwRecht, een goede combinatie?
09 mei 2022

Help uw inwoners een handje met BerekenUwRecht

Met BerekenUwRecht kunt u een handje helpen. Met deze tool komt iemand snel te weten of hij recht heeft op de energietoeslag. Én of hij recht heeft op andere minimaregelingen. BerekenUwRecht is ontwikkeld om te voorkomen dat inwoners toeslagen en vergoedingen mislopen. Het leven is al duur genoeg. Denk aan schoolkosten, een sportabonnement of de vervanging van een kapotte koelkast. Om goed te budgetteren kunnen veel huishoudens het zich niet permitteren om inkomensondersteuning mis te lopen.

Inwoners koppelen aan de juiste regeling kan moeilijk zijn. BerekenUwRecht neemt die drempels weg. Zo blijkt keer op keer dat alleen al het kernbegrip ‘mijn inkomen’ tot misverstanden leidt bij mensen die niet zo zijn ingelezen in de sociale zekerheid. Combinatiekorting? De omzet van een zelfstandige? Kinderalimentatie? De boodschappen die mijn moeder voor mij doet? De krantenwijk van zoonlief? Wat hoort hiervan nou wel bij mijn inkomen en wat niet? Voor de fijnproever verwijs ik naar de artikelen 31, 32 en 33 van de Participatiewet.

Omdat ook de energietoeslag een toegang kent op basis van inkomen en een percentage van de geldende bijstandsnorm, past deze regeling goed in BerekenUwRecht. Stel vragen die een zelfstandige, iemand met een werkloosheidsuitkering of iemand in loondienst kan beantwoorden en laat de koppeling met het inkomensbegrip, zoals die voor de regeling geldt, achter de schermen plaatsvinden.

Bied uw inwoners meer dan alleen de energietoeslag

Maar dat is niet het enige waarin BerekenUwRecht betekenis heeft. Toegegeven, de gestegen energielasten zijn als een brand waar de energietoeslag, hopelijk, als bluswater dient. Er hangt dus veel urgentie rond de energietoeslag en er moet snel geschakeld worden. Daarom juist is het belangrijk om rust te bewaren; als het goed is, gaat uw gemeente veel inwoners met een laag inkomen op bezoek krijgen voor die energietoeslag van € 800. Ook de mensen die niet in de bijstand zitten, maar die wel horen tot de inkomensgroep van 100% tot 120% van de bijstandsnorm; werkende armen, zelfstandigen, inwoners met andere uitkeringen. Het zijn juist die groepen die ook voor het merendeel van de andere minimaregelingen in aanmerking  kunnen komen. Dat is de kracht van BerekenUwRecht. Weet BerekenUwRecht dat iemand recht heeft op de energietoeslag? Dan is nog maar op enkele vragen antwoord nodig om iemand ook  te wijzen op een kindpakket, een meedoenregeling, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of bijzondere bijstand. Met één klik kan die inwoner dan door naar aanvraagformulier of contactpersoon. Dat zou voor de armoedepreventie op langere termijn wel eens belangrijker kunnen zijn dan die eenmalige energietoeslag!

Anderen bekeken ook