0

Kennisbank Inzicht Sociaal Domein

De module Inkomen biedt u inzicht in wie recht heeft op bijstand; alles rond de aanvraag; welke verplichtingen gelden en het proces van terugvordering en verhaal.

Interesse?

Het rapport ‘De Participatiewet in balans’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat de uitkomsten van een analyse van de Participatiewet en een overzicht van beleidsopties en oplossingsrichtingen voor verbetering van de wet. Hierbij staan eenvoud, uitvoerbaarheid en de menselijke maat centraal. Lees nu al onze blogs:

Ontwikkelingen Chavez-arrest

Een voorspelbaar bestaansminimum

In deel 1 gaat juridisch adviseur Hanneke Willemsen in op het thema ‘een voorspelbaar bestaansminimum’.

 

Eva Labrujère

Een doelmatige complementariteit

In deel 2 gaat juridisch redacteur Eva Labrujère in op het thema ‘een doelmatige complementariteit’.

Een breder perspectief op participatie

In deel 3 gaat de redactie in op het thema ‘een breder perspectief op participatie’.

Uitstroom stimuleren door minder belemmeringen

Uitstroom stimuleren door minder belemmeringen

In deel 4 gaat Hoofdredacteur Annemieke Wildenburg in op het thema ‘uitstroom stimuleren’.

Mr. Mark Husen

Effectieve en reële verplichtingen

In deel 5 gaat juridisch adviseur Mark Hüsen in op het thema ‘effectieve en reële verplichtingen’.

Mr. Mark Husen

Gedifferentieerde handhaving

In deel 6 gaat juridisch adviseur Mark Hüsen in op het thema ‘gedifferentieerde handhaving’.

Peter Huijgens

Integrale dienstverlening

In deel 7 gaat juridisch adviseur Peter Huijgens in op het thema ‘integrale dienstverlening’.

Kennisbank Inzicht Sociaal Domein

De module Inkomen biedt u inzicht in wie recht heeft op bijstand; alles rond de aanvraag; welke verplichtingen gelden en het proces van terugvordering en verhaal.