Handreiking Gegevensuitvraag Bbz – Informatie voor gemeenten

Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW een handreiking geschreven over de gegevensuitvraag bij de aanvraag van een Bbz-uitkering en/of Bbz-krediet. Deze handreiking biedt gemeenten inzicht en handvatten om tot een uniformere manier van de uitvoering van Bbz-aanvragen te komen.

hero afbeelding Handreiking Gegevensuitvraag Bbz - Informatie voor gemeenten
01 december 2023

Door Redactie

In deze handreiking wordt ingegaan op welke informatie minimaal in welke situatie benodigd is, zodat het recht op een uitkering of krediet Bbz, de levensvatbaarheid en het vermogen van de onderneming op een uniforme en professionele manier kan worden beoordeeld.

U kunt de handreiking hieronder downloaden:

Handreiking gegevensuitvraag Bbz