Andor Pouw: “Ik coach mijn collega’s nu anders: meer luisteren, minder adviseren”

Hoe brengt u uw ervaring over op jongere collega’s? Andor Pouw volgde de opleiding Kwaliteitscoach. Hij luistert meer en adviseert minder snel.

hero afbeelding Andor Pouw: “Ik coach mijn collega’s nu anders: meer luisteren, minder adviseren”
22 januari 2024

Door Redactie

Als je veel ervaring hebt in je werk, is het fijn als ook jongere collega’s daarvan profiteren. Hoe breng je jouw kennis over? Dat vraagt om coachen in plaats van controleren. Andor Pouw volgde de 5-daagse training Kwaliteitscoach. “Ik heb nu handvatten om met collega’s om te gaan die totaal anders denken en doen. Ik voer het gesprek anders en daar leren we allebei van.” 

Al sinds 2000 werkt Andor als consulent minimaregelingen bij de gemeente Amstelveen. “Het team bestond toen uit drie mensen, inmiddels werken we met 18 collega’s en daarnaast vaste inhuur. Samen bepalen we het recht op minimaregelingen en bijzondere bijstand voor inwoners van Amstelveen en Aalsmeer.” Daarnaast voert Andor de Wet op de lijkbezorging uit. 

Andor heeft veel ervaring en maakte vele veranderingen mee. Hij wil die ervaring doorgeven aan jongere collega’s. “Ze komen van school met een beeld dat vaak niet strookt met de praktijk. Zeker niet in de gemeente Amstelveen, omdat wij anders kijken naar aanvragen. Veel gemeenten kijken puur vanuit de wet, maar wij kijken naar wat iemand echt nodig heeft. We kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En naar wat er gebeurt in iemands leven als we een regeling wel of niet toekennen. Uiteindelijk help je mensen het best door niet alleen naar wetmatigheid te kijken.”.

Andere vaardigheden

Andor besefte dat hij de omslag moest maken van controleren naar coachen. “Het is heel makkelijk om een controlerende rol aan te nemen door met een rode pen in de hand te kijken wat er allemaal fout gaat. Beter is het om het gesprek aan te gaan en mensen zelf te laten nadenken. Zo leren ze anders kijken. Dat vraagt om andere vaardigheden.”

Andor stuitte op de 5-daagse opleiding Kwaliteitscoach, waarin cursisten leren invulling te geven aan hun coachende rol binnen de gemeente en het sociaal domein. “je kunt natuurlijk een standaard coachopleiding volgen. Maar de opleidingen van Stimulansz komen op de praktijk van professionals in het sociaal domein. Dat heeft veel meerwaarde, ook omdat je opleiding volgt met vakgenoten.”

Nieuwe inzichten

De opleiding Kwaliteitscoach duurt 5 hele dagen en wordt gegeven door meerdere trainers met ieder hun expertise. “Het is een intensieve opleiding. Elke lesdag kregen we andere gesprekstechnieken, die we onderling oefenden. Zo leerden we hoe de ander aankeek tegen bepaalde vraagstukken. Heel interactief. Dat gaf steeds nieuwe inzichten. Ik dacht op een gegeven moment wel: hoe valt dit allemaal samen? Maar bij de eindopdracht viel alles op zijn plek. Dat was een presentatie over hoe jij elk onderdeel van de opleiding in praktijk hebt gebracht en wat je ervan hebt geleerd.” 

Loskomen van eigen normen en waarden

Andor leerde technieken om anders het gesprek aan te gaan met zijn collega’s. Daarbij ontdekte hij niet alleen te kijken naar hoe andere mensen reageren op hem, maar ook hoe hij zelf reageert op de ander. “Ik kwam erachter dat ik geneigd ben vanuit mijn eigen normen en waarden te denken. Dat is niet altijd goed, want ik kan ook leren van jongere, onervaren collega’s. Gewoon door eerst eens te luisteren hoe mijn collega aankijkt tegen een casus en waar die tegen aanloopt. En door te kijken of de ander misschien zelf met een oplossing komt, in plaats van meteen adviezen te geven.”

Omgaan met ander typen mensen

Tijdens de opleiding leerde Andor te werken met de Kolbtest en Insight Discovery. De Kolbtest maakt duidelijk welke leerstijl iemand heeft, terwijl het kleurenmodel Insight Discovery duidelijk maakt waarom een ander heel ander gedrag laat zien en anders reageert dan jijzelf. “Degene die ik coachte was rood en blauw, terwijl ik sterk in het groene zit. Dat vond ik best pittig, maar ook heel leerzaam.” 

Inwoners nog beter helpen

Al met al heeft de opleiding veel positieve impact op het werk van Andor. “Ik luister nu meer en beter naar mijn jongere collega’s. Want ik heb wel 24 jaar praktijkervaring, maar jongere collega’s kijken soms anders aan tegen aanvragen. Ook heb ik geleerd om te gaan met mensen die tegenovergesteld zijn aan mijzelf, ook door anders te kijken naar mijzelf in relatie tot de ander.” Dit helpt Andor niet alleen in het coachen van collega’s, maar ook in zijn gesprekken met inwoners. “Ik kijk niet meer alleen vanuit mijn eigen referentiekader, maar houd ik mijn achterhoofd ook: hoe zouden mijn collega’s dit doen? Uiteindelijk hoop ik dat we hierdoor inwoners nog beter kunnen helpen.”

Wat kunt u doen?

Wilt u als kwaliteitsmedewerker, juridisch medewerker of consulent in het sociaal domein leren hoe u jongere medewerkers coacht? Stimulansz geeft de 5-daagse opleiding Kwaliteitscoach. Hiermee maakt u de switch van controleren naar coachen. 

Module Inkomen

Inzicht in wie recht op bijstand heeft. Alles rond de aanvraag, de verplichtingen en het proces van terugvordering en verhaal. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de herijking van de Participatiewet en actuele jurisprudentie.