Omgekeerde verordening: het proces heeft meer impact op de uitvoering dan het resultaat

Waar het om gaat bij de omgekeerde verordening: meer maatwerk leveren en integraal werken.

hero afbeelding Omgekeerde verordening: het proces heeft meer impact op de uitvoering dan het resultaat
14 januari 2020

Het gaat om het proces

Zorgt de omgekeerde verordening voor integraal maatwerk? Nee, zeker niet. Het is wel een hulpmiddel om het leveren van maatwerk en integraal werk mogelijk te maken. Dat betekent dat het proces van een gewone verordening naar een omgekeerde verordening van belang is. Dat proces start met de vraag: Wat willen we bereiken met deze verordening? Pas als die vraag beantwoord is, kan bepaald worden of een omgekeerde verordening bijdraagt aan de oplossing of niet. Besluit een gemeente om hier mee te starten? Dan is ons eerste advies om alle belanghebbenden vanaf het allereerste begin te betrekken bij het proces. Hoe breder, hoe beter: van inwoner tot wethouder, van klantmanager tot wijkteammedewerker, van gemeentejurist tot beleidsmedewerker.

Waarmee begint u?

U wilt een bepaald effect bereiken. Het proces start met de vraag vanuit welke kernwaarden of leidende principes (of hoe u deze begrippen ook wilt noemen) u dat gaat doen. Waar het om gaat is dat er met een breed gezelschap wordt nagedacht over de vraag wat de gemeente nu écht belangrijk vindt voor de inwoners. Die kernwaarden vormen een leidraad bij de besluitvorming op individueel niveau. Het zijn natuurlijk geen regels, maar bij het leveren van maatwerk geven ze wel richting. Vindt u het echt belangrijk dat iedereen een plek in de samenleving krijgt? Dan is participatie belangrijk, ook als dat meer kost aan ondersteuning dan het had gekost als iemand enkel bijstand zou ontvangen. Door deze kernwaarden gezamenlijk te formuleren creëert u een gezamenlijk mens- en wereldbeeld. De definities worden gelijk getrokken, zodat er ook een gemeenschappelijke taal ontstaat. Dezelfde kernwaarden, dezelfde definities en dezelfde uitgangspunten brengen uitvoerders dichter bij elkaar.

Stukje van de puzzel

U heeft nu het eerste stukje van de puzzel gelegd, en wel het stukje dat meteen duidelijk maakt hoe het plaatje er in grote lijnen uit gaat zien. Van daaruit kan het plaatje verder ingevuld worden. U kunt thema’s vaststellen, hoofdlijnen schetsen en artikelen schrijven. In prettig leesbaar Nederlands, zodat de collega’s van andere afdelingen ook precies weten wat u bedoelt. Daarmee is het proces echter nog niet afgerond. Als de verordening is vastgesteld, is het belangrijk om te oefenen met het werken met de verordening. Los een aantal casussen in  (bij voorkeur) multidisciplinaire groepen op aan de hand van de verordening. Daarmee borgt u nog beter dat het gewenste effect wordt bereikt. Hoe wegen we de kernwaarden in een individueel geval? Hoe kijken de collega’s van andere afdelingen naar dit vraagstuk?

Helpt de omgekeerde verordening bij integraal werken en maatwerk?

Jazeker, als het proces zorgvuldig is doorlopen dan levert dat een heel andere manier van werken op. De visie van de gemeente is direct merkbaar voor de inwoner. Met het enkel knippen en plakken van artikelen uit de modelverordening, en deze gekopieerde verordening vervolgens vaststellen, heeft u een heel prettig leesbare verordening. Dat is natuurlijk heel fijn, maar dat betekent niet dat er nu ook andere besluiten genomen gaan worden. De vraag is dus wat u precies wilt bereiken.
Meer weten? Stimulansz heeft in meerdere trajecten ervaring opgedaan bij de implementatie van de omgekeerde verordening. Wij delen graag de lessen die we geleerd hebben met u tijdens onze trainingen ‘zo maakt u een omgekeerde verordening’. De eerstvolgende training is op 4 februari 2020.

Anderen bekeken ook