Sociaal-medische advisering bij de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet

In een nieuwe blog gaat mr. Paul Norp in op de  meerwaarde van sociaal-medisch advies voor de uitvoering van de Wmo 2015.

hero afbeelding Sociaal-medische advisering bij de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet
27 juni 2022

Het belang van gedegen sociaal-medisch advies lijkt bij gemeenten wat uit beeld te zijn verdwenen. Het wordt soms gezien als duur en tijdrovend. Gemeenten zijn ook niet altijd tevreden over adviezen die ze wel opvragen. Dat is jammer, want met inzet van voldoende deskundigheid kunnen besluiten op aanvragen en heronderzoeken beter onderbouwd worden. Het is in bepaalde gevallen juridisch gezien essentieel, vanwege het bestuursrechtelijke zorgvuldigheidsbeginsel. Zie ook de zogenaamde ‘stappenplan’-uitspraken rond de Wmo en Jeugdwet (ECLI:NL:CRVB:2017:1477 en ECLI:NL:CRVB:2018:819).

Kosten besparen

Maar een goed sociaal-medisch advies kan ook kosten besparen, iets wat voor gemeenten van belang is in deze tijd van financiële tekorten in het sociaal domein. Dat speelt met name bij Wmo 2015 en Jeugdwet. Daar gaat het meer en meer om dure, doorlopende ondersteuning. Een zuivere indicatiestelling is daarbij belangrijk, in de eerste plaats voor de cliënt, maar ook voor de gemeente. Het gaat om de vraag wat er echt nodig is voor de cliënt, en dus ook of er voorliggende mogelijkheden zijn.

Keuze voor een persoonsgebonden budget

Er zijn nog meer beslispunten waarbij sociaal-medisch advies een rol kan spelen. Zoals bij de keuze voor een persoonsgebonden budget en het stellen van inhoudelijke kwaliteitseisen daarbij, iets wat in de praktijk nog wel eens over het hoofd wordt gezien. Zo kan sociaal-medisch advies ook nuttig zijn bij de preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en bij handhaving, een relatief nieuw fenomeen bij de uitvoering van Wmo 2015 en Jeugdwet.

De waarde van sociaal-medisch adviseren

Alles bij elkaar meer dan genoeg redenen om de waarde van sociaal-medische advisering in Wmo 2015 en Jeugdwet uitgebreid te belichten, zowel vanuit medisch als vanuit juridisch perspectief. Dat gebeurt op 9 september 2021 bij de trainingsdag over sociaal-medische advisering in Wmo 2015 en Jeugdwet. Op deze dag komen niet alleen de bovengenoemde, maar ook veel andere aspecten rond sociaal-medische advisering aan de orde, zoals de vraagstelling aan de adviseur en de toetsing van het ontvangen advies door de gemeente. Wilt u erbij zijn? Bekijk het programma en meld u snel aan.

Anderen bekeken ook