Resultaten

Na de training De waarde van sociaal medische advisering in Wmo en Jeugdwet:

  • bent u op de hoogte van de vele mogelijkheden van sociaal medische advisering;
  • kunt u betere kwaliteitseisen stellen bij toekenning van maatwerkvoorzieningen en pgb’s;
  • kunt u sociaal medische adviezen beter beoordelen;
  • heeft u meer inzicht in passende en effectieve oplossingen voor cliënten.

Sociaal medische advisering bij toegangsbeoordeling

Gemeenten hebben te maken met oplopende kosten bij de uitvoering van Wmo en Jeugdwet en met een toename van Wmo-aanvragen vanwege het abonnementstarief. Ook zijn er meer signalen van oneigenlijk gebruik en fraude, Maar de handhavingsmogelijkheden na toekenning zijn vrij beperkt. Een goede toegangsbeoordeling is daarom extra belangrijk geworden. Sociaal medische advisering kan gemeenten veel steun bieden bij de toegangsbeoordeling.
Sociaal medische advisering is vaak een noodzakelijke basis voor zuivere en goed onderbouwde besluitvorming. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals een betere verkenning van voorliggende mogelijkheden (bijvoorbeeld via Wlz of Zvw) of een kwaliteitsbeoordeling bij pgb-aanvragen (vergewisplicht).

Passende en effectieve oplossing

Het gaat vooral om de vraag: wat moet de gemeente nu echt doen voor een cliënt, en hoe? Wat is daarbij een passende en effectieve oplossing voor de cliënt? Gedegen advisering biedt daarbij veel meer mogelijkheden dan vaak gedacht wordt, en kan ook een rol spelen bij preventie van fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen en persoonsgebonden budgetten.
Samen met Trompetter en Partners organiseert Stimulansz op 30 januari 2020 in Utrecht een training over de inhoudelijke mogelijkheden die sociaal medische advisering u kan bieden.

Voor wie

De training is bedoeld voor Wmo- en Jeugdwet-uitvoerders die betrokken zijn bij de indicatiestelling, maar ook voor kwaliteitsmedewerkers, juridisch medewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Programma

We behandelen zowel de medische als de juridische aspecten. Aan de orde komen onder meer:

  • het juridisch kader;
  • diverse beslismomenten waarbij advisering een rol speelt;
  • vraagstelling aan de adviseur door de gemeente;
  • beoordeling van ontvangen advies;
  • pogingen tot beïnvloeding van indicatiestelling door zorgverleners en hoe daarmee om te gaan;
  • kwaliteitseisen stellen voor voorzieningen en besteding van persoonsgebonden budgetten.

Praktische informatie

Datum
U bent op 30 januari 2020 van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.
De training duurt van 09:30 tot 16:30 uur.

Kosten

De training kost € 475,- en is inclusief lunch.

Adviseur

Paul Norp

Paul is een zeer ervaren jurist en Wmo-specialist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook