Speaking Minds Online: Hoe jongeren online meepraten over beleid

Minister-president Rutte riep op tot het aangaan van een dialoog met jongeren over het coronabeleid. Stimulansz, Defence for Children en Save the Children faciliteren gemeenten hierin met Speaking Minds Online.

hero afbeelding Speaking Minds Online: Hoe jongeren online meepraten over beleid
11 juni 2020

Door Redactie

In crisistijden dreigt het gevaar dat kwetsbare groepen tussen wal en schip belanden. Daarom hebben wij snel geschakeld en bieden we Speaking Minds online aan! Wat hebben jongeren nodig? Wat zijn de obstakels en met welke oplossingen komen zij zelf?

Primeur Speaking Minds Online

Recent heeft Speaking Minds voor het eerst een online meeting gehad met 15 jongeren, de gemeente Tilburg en Jeugdwelzijnsraad. Het was een groot online succes!
“Als trainer is het even schakelen wanneer je opeens tot een online omgeving overgaat. Juist met praktische jongeren is het belangrijk dat je genoeg structuur biedt in de training zodat iedereen het kan blijven volgen. Gelukkig biedt online Speaking Minds ook heel veel mogelijkheden! Tools om online te brainstormen, werken in break-out rooms en noem zo maar op. Heel waardevol om juist in deze hectische tijd aandacht te besteden aan de behoeftes van jongeren en dit mee te nemen in beleidsdiscussies,” aldus Robin Koper, trainer van Speaking Minds.
“Complimenten voor de avond – zowel de organisatie als de inhoud. Wat jullie inbrachten is voor ons ontzettend waardevol! Hier kunnen we mee verder,” aldus Louis Teunissen Beleidsadviseur Bestaanszekerheid gemeente Tilburg na onze eerste online Speaking Minds sessie

Jongeren een stem geven

Speaking Minds geeft (praktische opgeleide) jongeren een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijk beleid. Jongeren buigen zich over concrete vraagstukken. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep voor een beter resultaat.  In het kader van Speaking Minds worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het beleid. Speaking Minds is gespecialiseerd in armoede- en schuldenbeleid maar ook inzetbaar op andere beleidsterreinen.

De uitdaging

Speaking Minds betrekt al jaren praktisch opgeleide jongeren bij het maken van beleid. Het zorgt ervoor dat jongeren en gemeentelijke beleidsmakers echt met elkaar praten en dat er naar de jongeren geluisterd wordt. Juist in tijden van corona is het belangrijk om te blijven praten en luisteren naar jongeren.  Daarom nu Speaking Minds online!

Wat we doen

Save the Children heeft een methodiek ontwikkeld om jongeren en gemeenten aan elkaar te koppelen.  Vanwege corona kan dit helaas niet meer face to face. Daarom faciliteert Speaking Minds nu online gesprekken tussen jongeren en beleidsmakers. Ook biedt Speaking Minds nu een online methodiek op maat aan. In deze methodiek staat een vraag van de gemeente centraal. In dit traject leren jongeren over beleid, hoe informatie verzameld en geanalyseerd wordt en hoe je tot een goed advies komt. Daarnaast wordt er gewerkt aan presentatie vaardigheden. Dit natuurlijk met dezelfde energie en innovatieve werkvormen als Speaking Minds  offline. Op deze wijze kunnen jongeren, beleidsmakers en professionals toch op betekenisvolle wijze met elkaar te participeren.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden hoe Speaking Minds gesprekken online faciliteert tussen jongeren en beleidsmakers? Of wilt u weten hoe je jongeren actief mee kunt laten denken over oplossingen tijdens deze coronacrisis?
Neem dan contact op met: karin.vannuland@stimulansz.nl of marjolein.weidema@savethechildren.nl

Anderen bekeken ook