Resultaten

Dit levert het op:

 • Zicht op de actuele status van wetswijzigingen en jurisprudentie.
 • Altijd op de hoogte van best practices.
 • Sparren met collega’s van andere gemeenten.
 • Kennis van wetten en regels die van invloed kunnen zijn op de uitvoering.

Effectief terugvorderen en verhaal instellen

Steeds meer mensen hebben schulden. Dat is een probleem, voor zowel de schuldenaar zelf en voor de omgeving. Als je schulden hebt, dan wordt het lastiger om mee te doen in de samenleving. De vraag is dus: hoe kunnen we samen zorgen voor minder terugvorderingen en voor meer en beter betalende debiteuren en onderhoudsplichtigen? Welke mogelijkheden zijn er om verhaal in te stellen? Of om vorderingen te innen? Welke wetgeving en jurisprudentie is daarbij van belang? Allemaal vragen waar de deelnemers aan het regionale platform zich periodiek over buigen. Er zijn twee regionale platforms: Noord en West.

Effectief terugvorderen en verhaal instellen? Op deze regionale platforms ontmoet u andere specialisten en wisselt u ‘best practices’ uit.

Voor wie?

Voor specialisten binnen de gemeente op het gebied van terugvordering en/of verhaal. Zij zijn werkzaam in het sociaal domein.

Programma

In het platform bespreekt u met collega’s van andere gemeenten:

 • Zelf ingebrachte casuïstiek;
 • Actuele jurisprudentie;
 • Nieuws uit het landelijk platform;
 • De stand van zaken met betrekking rond terugvordering, verhaal en boete;
 • Ontwikkelingen rond de beslagvrije voet;
 • Rondje gemeenten: waar is iedereen mee bezig?
 • Eventuele presentaties door derden (ministerie van SZW, Inlichtingenbureau e.d.).

Praktische informatie

Data
De bijenkomsten voor het regionale Platform Terugvordering en Verhaal West zijn op:

 • donderdag 8 april 2021, 13:00 – 16:00 uur
 • donderdag 1 juli 2021, 13:00 – 16:00 uur
 • donderdag 21 oktober 2021, 13:00 – 16:00 uur

De bijeenkomsten voor het regionale Platform Terugvordering en Verhaal Noord worden per overleg door de deelnemers bepaald.

Locatie
De bijeenkomsten voor het Regionaal Platform West vinden plaats bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

De bijeenkomsten voor het Regionaal Platform Noord vinden plaats bij een van de leden op locatie.

Landelijk platform
Er is ook een landelijk platform. Deelnemers hieraan zijn vertegenwoordigers van de G4-gemeenten, de regionale platforms, het LBIO, UWV, SVB en een gerechtsdeurwaarderkantoor. Het landelijk platform adviseert over het ontwikkelen van nieuwe producten. Zoals een (digitale) handreiking en modelteksten op het gebied van terugvordering en verhaal.

In totaal zijn in onze regionale platforms en het landelijk platform meer dan 100 gemeenten vertegenwoordigd.

Neem direct contact op met de specialist

Andries Terpstra

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met focus op de administratieve organisatie en interne controle.