0
Opleiding

Werken met de Omgekeerde Toets ®

5 dagen + 2 webinars
12 deelnemers
2.250,-

Werkt uw organisatie al met de Omgekeerde Toets®? Of bent u op dit moment bezig met de implementatie daarvan? En heeft u de ambassadeursrol binnen uw organisatie met als doel collega’s te enthousiasmeren en te begeleiden? Met deze opleiding kunt u deze rol van ambassadeur goed vervullen.

Overzicht

Resultaat

 • U heeft diepgaande kennis van de vier stappen en de principes die onder deze stappen liggen
 • U kunt uw collega’s of medewerkers begeleiden of ondersteunen bij het uitvoeren van de Omgekeerde Toets®
 • U weet hoe u casuïstiek- of intervisiebijeenkomsten kunt begeleiden vanuit het gedachtegoed van de Omgekeerde Toets®
 • U weet wat er nodig is om het werken met de Omgekeerde Toets® te verankeren in de dagelijkse uitvoering en de werkprocessen van uw organisatie

Voor wie

Iedereen die een ambassadeursrol voor de Omgekeerde Toets® binnen de eigen organisatie vervult, bijvoorbeeld:

 • consulenten
 • teammanagers
 • kwaliteitsmedewerkers

Zo ziet de opleiding eruit

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen op locatie, 2 online sessies en een terugkomdagdeel. Daarnaast bereidt u de lesdagen voor aan de hand van opdrachten of zelfstudie in de vorm van korte e-learning modules. Er is voldoende ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek of vraagstukken vanuit uw eigen organisatie.

Dit gaat u leren

U of uw organisatie werkt met de Omgekeerde Toets® of is op dit moment bezig met de implementatie daarvan. Met deze opleiding gaat u de diepte in en gaan we aan de slag met diepgaande kennis en vaardigheden die bijdragen aan het beter borgen van deze werkwijze. Met de opleiding bent u goed toegerust om intern de rol van ambassadeur te vervullen en andere collega’s te enthousiasmeren en te begeleiden bij het werken met de Omgekeerde Toets®. Daarnaast kunt u een waardevolle bijdragen leveren aan de borging hiervan in de organisatie, door aanpassing van werkprocessen of bijvoorbeeld de standaard brieven en beschikkingen.

 • Een nieuw besliskader voor besluiten
 • Overzicht van de grondwaarden die aan de wetten in het sociaal domein ten grondslag liggen, inclusief een vertaling naar de praktijk. Wat betekent dit voor ons dagelijks werk?
 • Inzicht in het gedrag van mensen; waar komt het vandaan en hoe kunnen je bijdragen aan persoonlijke groei van mensen (inwoners én collega’s)?
 • Inzicht in eigen normen- en waardenkader, hoe speelt dat een rol in het dagelijkse werk?
 • Stappenplan voor het leveren van maatwerk
 • Juridische mogelijkheden om te individualiseren
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Het verder invoeren van het instrument binnen de organisatie
 • Oefenen met casussen

Programma

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen op locatie, 2 online sessies en een terugkomdagdeel. Bekijk hier het volledige programma

 • Voorafgaand aan de eerste opleidingsdag neemt u deel aan de online escaperoom Omgekeerde Toets® . Tijdens een live digitale sessie worden de deelnemers uitgedaagd de casus te kraken.

 • We leggen de basis voor het werken met de Omgekeerde Toets® . Hoe zit de Omgekeerde Toets® in elkaar? Wat zijn achterliggende principes?
 • We onderzoeken de rol die u binnen uw organisatie gaat vervullen op het gebied van de Omgekeerde Toets®, en wat dat van u vraagt. Aan de hand van die informatie gaan we aan de slag met leerdoelen.
 • Bij omgekeerd werken is goed observeren en analyseren zeer belangrijk. We sluiten de dag af met een introductie in de kunst van het observeren, waarmee u op een speelse en actieve manier uw waarnemingsvermogen traint.

 • Dit webinar is een verdieping op stap 2 van de Omgekeerde Toets®. Hoe verhoudt integraal werken zich tot privacy en de eisen die daaraan gesteld worden?

 • We duiken dieper in stap 1, het vaststellen van het gewenste effect. Waarom is dit zo’n belangrijke stap en wat kan u hierbij helpen? Er staat onder andere gesprekstechniek en kennis van gedrag op het programma. Het is namelijk cruciaal om de inwoner zelf aan het woord te laten en het gewenste effect te laten ontdekken.
 • In de middag verdiepen we ons verder in stap 2: de grondwaarden van de wet. Hierbij gaat het om integraal kijken, het betrekken van collega’s. Andere thema’s die aan bod komen zijn de verschillende rollen en taken, bijvoorbeeld hoe regie in uw gemeente georganiseerd is. Dit gaat ook over moraliteit: waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de gemeente?

 • Bij stap 3 gaat het om verschillende ethische afwegingen. We kijken in de ochtend hoe we de leidende principes van de gemeente geven kunnen gebruiken om hier richting aan te geven. We gaan ook in op de vraag in hoeverre uw eigen referentiekader meeweegt. Daarnaast zijn de effecten van stress op gedrag een belangrijk onderwerp om bij stap 3 nemen. Ook de financiën van de gemeente spelen een rol.
 • In stap 4 ligt de focus op het juridische aspect. Hoe zit ons rechtssysteem in elkaar? Hoe werkt het met rechtmatigheid en wat is de reikwijdte van een besluit? Het schrijven van rapportages en beschikkingen is hierbij een belangrijk onderdeel. Bij deze dag hoort een e-learning over het rechtsstelsel en de toepassing van de Omgekeerde Toets®.

 • Tijdens de laatste opleidingsdag passen we het geleerde toe in casuïstiek. Daarnaast reiken we u tools en vaardigheden aan om in uw organisatie een effectief leerklimaat te creëren rondom de Omgekeerde Toets® . Hierbij hoort onder andere het begeleiden van casuïstiek en intervisie en het omgaan met weerstand.
 • We nemen de implementatieladder met u door, dit is een tool waarmee u in kaart kunt brengen hoe de implementatie van de Omgekeerde Toets® loopt en bijvoorbeeld hoe het staat met borging.
 • Als laatste onderdeel presenteert iedere deelnemer kort iets over het eigen leerproces en de voortgang van de leerdoelen.

 • Een aantal weken na de laatste opleidingsdag komen we weer bij elkaar. We kijken terug op de opleiding en de periode daarna. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling en, naar behoefte, herhaling of verdieping van onderwerpen

Data & Locatie

Lesdagen en tijden

do 14 september 2023
9.00 - 11.00 (w)
do 21 september 2023
9.30 - 16.30
do 28 september 2023
9.00 - 11.00 (w)
do 5 oktober 2023
9.30 - 16.30
do 26 oktober 2023
9.30 - 16.30
do 2 november 2023
9.30 - 16.30
do 14 december 2023
9.30 - 12.30 (t)

Locatie

Let op: De bijeenkomsten op 14 en 28 september 2023 zijn digitaal.

Voor de fysieke bijeenkomsten van deze opleiding bent u van harte welkom bij:

Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

 

Trainer(s)

Mr. Evelien Meester

Teammanager Innovatie en Strategie. ‘Omdenker’ van het sociaal domein.

06 57 31 15 77
Bibian Ogier

Adviseur inburgering met focus op de Wet inburgering 2021.

06 82 69 03 47
Silke Jones-van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.

06 82 82 38 72
Jaqueline Clemens

Trainer en opleidingsadviseur gespecialiseerd in schuldhulpverlening.

06 51 73 22 33
Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

06 23 98 48 89
Gerrit van Romunde

Strateeg integraal denken en werken in het sociaal domein, voor wie het effect voorop staat.

06 53 81 15 18
Francis Bouwens

Redacteur voor kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

06 83 7 00 795
Mr. Petra Gerritsen

Expert Participatiewet, ervaren jurist in het sociaal zekerheidsrecht en expert Wet inburgering 2021

06 82 51 73 13

Veelgestelde vragen

Een week voor de start van de training krijgt u een e-mail met de locatiegegevens en een routebeschrijving. De locatie is al eerder te vinden op de trainingspagina, onder datum en locatie.

Ja, alle trainingslocaties zijn goed te bereiken zowel met de auto als het openbaar vervoer. Er zijn ook altijd voldoende parkeermogelijkheden bij de verschillende locaties. Een week voor de start van de training ontvangt u een e-mail met de locatiegegevens en de routebeschrijving.

Gemiste bijeenkomsten kunnen helaas niet worden ingehaald.

U kunt een inschrijving gratis annuleren tot 15 werkdagen voor de start van de training of opleiding. U stuurt uw annulering naar academie@stimulansz.nl. Het is ook mogelijk om een collega te laten deelnemen in uw plaats. Geeft u de wijziging uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de training of opleiding door? Mail deze wijziging ook naar academie@stimulansz.nl.

U ontvangt een deelnemerscertificaat bij geaccrediteerde opleidingen. Als u een certificaat ontvangt, staat dat benoemd op de trainingspagina onder ‘overzicht’. In dat geval ontvangt u een certificaat aan het eind van de training als u aanwezig was bij minimaal 80% van de bijeenkomsten.

Dat verschilt per training. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn, kunnen wij besluiten om de training door te schuiven of af te lasten. Natuurlijk laten we u dat zo snel mogelijk weten.

Als u zich inschrijft kunt u eventuele dieetwensen aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat er rekening wordt gehouden met uw wensen.

Bijna al onze trainingen organiseren we óók bij u op locatie. Wij denken graag met u mee over het beste leertraject voor uw organisatie. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken. Dan staan we gezamenlijk stil bij de vraag hoe deze training past bij de ontwikkelingen die in uw gemeente spelen en hoe deze bijdraagt aan een betere dienstverlening voor de inwoner.

Wanneer op onze website wordt vermeld dat een training fysiek wordt gegeven, dan doen we ons uiterste best om dit mogelijk te maken. Echter, de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maken dat we soms de keuze moeten maken om de training online aan te bieden.

Onze trainers zijn uitstekend toegerust om online trainingen te verzorgen. U heeft daardoor dezelfde leeropbrengst als wanneer u een fysieke training zou volgen.

Annuleren is uiteraard mogelijk. Hiervoor gelden onze algemene voorwaarden: u kunt tot 15 werkdagen voorafgaand aan de training kosteloos annuleren.

Als u zich inschrijft via onze website is uw inschrijving definitief. Als u contact met ons opneemt, kunnen we in overleg proberen om een plek voor u te reserveren. U kunt ons bereiken via academie@stimulansz.nl of 030 – 29 82 800.

U ontvangt een bevestiging binnen 2 werkdagen. Wij controleren alle inschrijvingen zelf, dit kost soms wat tijd. Heeft u drie werkdagen na uw inschrijving nog steeds geen mail ontvangen? Stuur dan een mail naar academie@stimulansz.nl of bel naar 030 – 29 82 800.

Meestal nemen we onze online trainingen niet op, omdat we geloven dat mensen het beste leren als zij live bij de bijeenkomsten zijn en vragen kunnen stellen. Als we de training bij uitzondering wél opnemen, staat dat vermeld op de trainingspagina onder ‘overzicht’.

We hebben een online leeromgeving voor een aantal van onze meerdaagse opleidingen. De leeromgeving ondersteunt u gedurende de hele opleiding in het leerproces. Met onder meer digitale lesmaterialen, studieopdrachten, een forum en de mogelijkheid tot contact met mededeelnemers en de trainer.

We denken graag met u mee over het beste leertraject voor uw situatie. Stuur een mail naar academie@stimulansz.nl of bel naar 030 – 29 82 800 om een afspraak te maken. Om u op weg te helpen in uw keuze hebben we ook een online keuzehulp ontwikkeld. U vindt de keuzehulp op onze website.

Voor de meeste trainingen is geen vooropleiding nodig. Soms is bepaalde werkervaring of voorkennis handig als basis voor u de training volgt. We vermelden het op de trainingspagina als er bepaalde voorkennis nodig is om de training te volgen.

De prijzen van onze trainingen en opleidingen zijn exclusief 21% BTW.

Sommige trainingen en opleidingen richten zich op het opdoen en verdiepen van kennis. In andere trainingen ontwikkelt u praktische vaardigheden (houding en gedrag). Ten derde hebben we platforms waarin u samen met collega’s van andere gemeenten kennis, vaardigheden en best practices uitwisselt. Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Ga dan naar één van onze actualiteitendagen. In één dagdeel bent u weer helemaal bij.

We hebben trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving én incompany trainingen. De incompany trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Waar staat jullie gemeente nu? Waar willen jullie naartoe? En wat moet de training opleveren? Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een online training. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.

img

Vragen of advies nodig?

Silke Jones-van Alphen helpt u graag verder.