0

Wat is het vrij te laten bedrag?

Het vrij te laten bedrag is het belangrijkste element van de schulphulpverlening. Het bepaalt immers hoeveel iemand maandelijks kan aflossen op zijn schuld. Het is dus heel belangrijk dat de berekening correct is. Benadeelt een foute berekening de klant, dan ontstaan waarschijnlijk nieuwe schulden omdat hij of zij de vaste lasten niet kan betalen. Benadeelt dit de schuldeiser, dan zal deze niet willen meewerken aan de voorgestelde regeling. Daarmee verspeelt u een kans voor de klant om te komen te een oplossing.

Inkomsten, correcties en uitgaven

Het vrij te laten bedrag wordt bepaald aan de hand van gegevens over de inkomsten en correcties/uitgaven. Het VTLB is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • De basis-beslagvrije voet: Dit is het gedeelte van het inkomen dat de klant behoudt voor het betalen van de vaste lasten. Het inkomen boven deze beslagvrije voet wordt overgemaakt aan de schuldeiser om de schulden af te lossen. De basis voor de beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm. Dit bedrag is voor iedereen anders, omdat rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de klant.
  • Correcties voor wonen en zorg (zoals ook wordt toegepast in de beslagwet): De klant moet in staat blijven om de noodzakelijke kosten voor wonen en zorg te blijven betalen. Dat is vastgelegd in het beslagrecht.*
  • Extra correcties binnen de schuldhulpverlening: Zoals: arbeidstoeslag (als de klant werkt), reservering eigen risico, woon-werkverkeer, kosten voor school en kinderopvang en, hoewel het vrijwel nooit voorkomt, de mogelijkheid tot een reserveringstoeslag.

*Nadeel van het huidige beslagrecht is, dat de beslagvrije voet de meeste gevallen leidt tot verdere betalingsproblemen en nieuwe en verder oplopende schulden. Dat komt omdat de schuldenaar zelf inzage moet geven in inkomsten en uitgaven voor huur en zorgverzekering. Dit gebeurt vaak niet, wat meestal leidt tot een te lage beslagvrije voet. Hierdoor ontstaan nieuwe schulden als gevolg van het innen van schulden. Daarom treedt per 1 januari 2021 de nieuwe Beslagwet in werking. Deze wet schrijft voor dat het loonbeslag wordt vastgesteld aan de hand van een aantal gegevens. Deze gegevens hoeven niet meer te worden opgevraagd bij de schuldenaar. De deurwaarder kan deze – met een vonnis van de rechtbank – ook opvragen bij het UVW. Gegevens over toeslagen en belastingteruggave kunnen ze opvragen bij de Belastingdienst. Bovendien wordt de hoogte van de beslagvrije voet realistischer. Zo zal een alleenstaande met inkomen en geen recht op toeslagen een belastingvrije voet hebben van 1.533,60 euro (normen 2019).

“VTLB berekenen luistert heel nauw”

“Het VTLB berekenen luistert heel nauw”, aldus Suzanne Jekel, specialist schulphulp bij Stimulansz. “Er kan snel een foutje insluipen. Mensen hebben veel verschillende inkomsten: belastingteruggave, toeslagen, inkomsten waarover vergoedingen of inhoudingen worden berekend. Niet alles telt mee voor de betaling van schuldeisers. Welke inkomsten zijn wel en niet vatbaar voor beslag? Een valkuil is bijvoorbeeld dat de klant te hoge toeslagen ontvangt. Als u dat als schulphulpverlener vooraf niet corrigeert, dan klopt het VTLB ook niet, wat de klant verder in de problemen zal helpen. Complex zijn ook de diverse samenlevingsvormen. Is de klant samenwonend, gehuwd of kostganger? Heeft de klant een eigen woning? Ook dat is een belangrijk aandachtspunt in de berekening.”

Ook aan de uitgavenkant zijn er nogal wat aandachtspunten. Suzanne: “Als schuldhulpverlener kijk je bijvoorbeeld naar de woonsituatie. Hoeveel van de huur kun je corrigeren? Hoe werkt het met de eigen woning? En wat als de klant de woning deelt of kostganger is? Er zijn correcties voor de zorgkosten en voor school en kinderopvang. Heeft de klant een leaseauto, let dan goed op bij het maken van de berekening. Krijgt de klant een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer? Dan zijn deze kosten niet voor de schuldeisers, tenzij de kosten méér dan dekkend zijn. Want in dat geval gaat er wel een deel van de reiskosten naar de schuldeisers. En zo zijn er tal van aandachtspunten.”

Basistraining VTLB berekenen

Als schulphulpverlener is het dus heel belangrijk dat u het VTLB goed kunt uitrekenen. Want op basis hiervan wordt bepaald hoeveel geld de klant maandelijks aan de schuldeiser betaalt. Minstens zo belangrijk is het, dat u uw berekening goed kunt motiveren. Vooral ook omdat schuldeisers steeds kritischer worden en veelal zelf ook een cursus VTLB hebben gevolgd. Daarom is er de training ‘Berekening vrij te laten bedrag’. Tijdens deze praktische training leert u hoe u de VTLB uitrekent en in de praktijk toepast. Met deze training legt u het fundament voor een kwalitatief goede schuldhulpverlening. De training is bedoeld voor schulphulpverleners. Meer over de training ‘Berekening vrij te laten bedrag’.

banner opleidingen en trainingen sociaal domein

Neem nu contact op met

Mr. Corinne Berhitu

Schuldhulpspecialist en juridisch redacteur van Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

06 12 27 73 50

Anderen bekeken ook

Leer het VTLB berekenen!

Tijdens deze praktische training leert u hoe u het VTLB kunt uitrekenen en in de praktijk kunt toepassen.