Strategisch advies

Resultaten

Dankzij dit abonnement:

  • kunt u een advies op maat krijgen, en heeft u een second opinion onder handbereik;
  • kunt u de kennis en expertise van uw medewerkers vergroten door verschillende trainingen;
  • heeft u ondersteuning voor bedrijfsmatige oplossingen en strategische beleidsvorming;
  • zijn uw medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Met het abonnement Welzijn bieden wij uw gemeente of organisatie ondersteuning op maat. Wij delen onze expertise en kennis graag met u.
Het abonnement Welzijn levert u direct toegang tot  informatie over het brede sociaal domein. Adviseurs ondersteunen u bij bedrijfsmatige, strategische, en kennisvraagstukken. Ook bieden we u juridische kennis over de Participatiewet, Jeugdwet, Schulden en Wmo.

Doelgroep

Directeuren van welzijnsorganisaties, hoofden afdeling Maatschappelijke ondersteuning en hun werknemers.

Met dit abonnement heeft u juridische kennis en de juiste adviseur binnen handbereik waardoor uw organisatie effectiever en efficiënter kan optreden binnen het sociaal domein.

Abonnement

Het abonnement bestaat uit vijf onderdelen.

Advies op maat

8 advies-uren. U heeft altijd een aanspreekpunt voor coaching, een advies- of benchmarkgesprek. U kunt een adviseur of trainer inschakelen op elk specialisme dat Stimulansz in huis heeft. Specifiek over:

Effecten welzijnsbeleid

Wij brengen uw succes en uw bijdrage aan de beleidseffecten in beeld op één A4, via de Effectmonitor. Dit is informatie waarmee u als team of als management kunt (bij)sturen en waarmee u verantwoordt aan het bestuur. Zijn de effecten nog niet bekend? Dan helpen wij deze in kaart brengen via de Effectdialoog compact. Ook kunnen we u ondersteunen met een (mini) effectenonderzoek.

Sociaal ondernemerschap

Hoe kunt u als organisatie zowel ondernemen als een bijdrage leveren aan de maatschappij? Samen met een van onze adviseurs ontwikkelt u een visie op sociaal ondernemerschap in een verkennende workshop. Daarin komen in heldere taal uw kansen, ambities en acties te staan.

Social return

We zien social return als maatschappelijk teruggeven, dat heel breed inzetbaar is. Hierdoor zijn er talrijke kansen voor burgerinitiatieven en welzijnsorganisaties. In een workshop inventariseren we alle mogelijkheden van sociaal teruggeven in uw gemeente. We maken duidelijk op welke manier welzijn een rol kan spelen en hoe de gemeente kan faciliteren.

Data-overzicht

Heeft u alle beschikbare databronnen in kaart om uw werkwijze te verbeteren? Inventariseer in een bijeenkomst: welke informatie uw organisatie registreert, waarvoor u deze gebruikt en hoe het met de privacy is gesteld. Mogelijk kunt u daarna uw rapportages voor het management of uw verantwoording verbeteren. Of overbodige registratie staken.

Scan bedrijfsproces

Werkt u Privacy-proof? En werkt u volgens de nieuwe privacywetgeving? Heeft u alle risico’s in kaart gebracht en de benodigde stappen gepland? Hoe verlopen uw bedrijfsprocessen bij bijvoorbeeld de toewijzing naar de Jeugdzorg of de Schulddienstverlening? Wij lichten één bedrijfsproces voor u door op sterkte- en verbeterpunten. De resultaten kunt u gebruiken om uw bedrijfsproces bij te sturen.

Trainingen sociaal domein

Trainingen voor professionals en vrijwilligers. Bijvoorbeeld een workshop Privacy, een inleiding op wetgeving en juridische kaders Wmo of Schuldhulpverlening. Of wat het betekent om langdurig in armoede te leven. Of hoe ondersteunt u burgers bij het aanvragen van toeslagen en voorzieningen (formulierenbrigade). Bekijk het trainingsoverzicht.

Helpdesk sociaal domein

U kunt bij onze helpdesk terecht met vragen over de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de samenhang tussen deze verschillende wetten. Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen per e-mail.

Themabijeenkomsten

Stimulansz organiseert jaarlijks één bijeenkomst over een actueel thema dat het meest speelt onder de abonnees. Hieraan kunt u met 2 medewerkers gratis deelnemen. Daarnaast hebben we een platform Armoedebeleid en een platform Schuldhulpverlening. Beide platforms kan een medewerker 1 maal per jaar gratis bijwonen. Deze bijeenkomsten bieden hen kennis en handvatten om uw organisatie verder te ontwikkelen.

Second opinion

Wenst u een second opinion op uw concept-beleidsplan of -jaarverslag? We beoordelen uw document op schrijfstijl, volledigheid, juridische aspecten, aansluiting op trends en ontwikkelingen of andere door u aangegeven criteria. Binnen 5 werkdagen ontvangt u het document retour met tekstsuggesties en tips.

Nieuwsbrief

Met de digitale Nieuwsbrief Welzijn houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de te houden bijeenkomsten. U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 6 keer per jaar.

Neem direct contact op met de specialist

Wilma Kuiper

Wilma is een ervaren adviseur, trainer en expert op het gebied van cliëntenparticipatie, armoede en sociale coöperaties.

Anderen bekeken ook

Strategisch advies