Strategisch advies

Resultaten

Dankzij dit abonnement:

  • kunt u een advies op maat krijgen, en heeft u een second opinion onder handbereik;
  • kunt u de kennis en expertise van uw medewerkers vergroten door verschillende trainingen;
  • heeft u ondersteuning voor bedrijfsmatige oplossingen en strategische beleidsvorming;
  • zijn uw medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Met het abonnement Welzijn bieden wij uw gemeente of organisatie ondersteuning op maat. Wij delen onze expertise en kennis graag met u.
Het abonnement Welzijn levert u direct toegang tot  informatie over het brede sociaal domein. Adviseurs ondersteunen u bij bedrijfsmatige, strategische, en kennisvraagstukken. Ook bieden we u juridische kennis over de Participatiewet, Jeugdwet, Schulden en Wmo.

Doelgroep

Directeuren van welzijnsorganisaties, hoofden afdeling Maatschappelijke ondersteuning en hun werknemers.

Met dit abonnement heeft u juridische kennis en de juiste adviseur binnen handbereik waardoor uw organisatie effectiever en efficiënter kan optreden binnen het sociaal domein.

Abonnement

Het abonnement bestaat uit vijf onderdelen.

Advies op maat

8 advies-uren. U heeft altijd een aanspreekpunt voor coaching, een advies- of benchmarkgesprek. U kunt een adviseur of trainer inschakelen op elk specialisme dat Stimulansz in huis heeft. Specifiek over:

Sociale coöperaties en burgerinitiatieven

Steeds vaker inwoners initiëren maatschappelijke activiteiten in eigen beheer. Ondersteuning van organisaties die het Sociale Domein goed kennen is vaak zeer welkom. Het biedt talrijke kansen voor zowel de burgerinitiatieven als welzijnsorganisaties. In een verkennende workshop ontwikkelen we samen met u een visie en plan van aanpak hoe u het initiatief bij de initiatiefnemers laat en hen toch het beste kunt ondersteunen, welke rol en positie de welzijnsorganisatie heeft, wat en hoe de gemeente kan faciliteren.

Betrekken van inwoners, jongeren en kinderen bij inspraak

Het betrekken van inwoners bij beleid en inwoners is van belang voor effectief beleid en uitvoering. Het draagt ook bij aan draagvlak voor dat beleid. Het benutten van ervaringen van inwoners, het opzetten van een Speaking Minds project samen met jongeren, het initiëren van kinderwijkraden (ism Kiesenco) zijn methodieken die u de weg wijzen hoe dat te organiseren is. We geven u overzicht en inzicht in deze verschillende methodieken en kunnen gezamenlijk een plan van aanpak ontwikkelen dat passend is voor uw gemeente.

Trainingen sociaal domein

Trainingen voor professionals en vrijwilligers. Bijvoorbeeld een workshop Privacy, een inleiding op wetgeving en juridische kaders Wmo of Schuldhulpverlening. Of wat het betekent om langdurig in armoede te leven. Of hoe ondersteunt u burgers bij het aanvragen van toeslagen en voorzieningen (formulierenbrigade). Bekijk het trainingsoverzicht.

Helpdesk sociaal domein

U kunt bij onze helpdesk terecht met vragen over de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de samenhang tussen deze verschillende wetten. Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen per e-mail.

Themabijeenkomsten

Stimulansz organiseert jaarlijks één bijeenkomst over een actueel thema dat het meest speelt onder de abonnees. Hieraan kunt u met 2 medewerkers gratis deelnemen. Daarnaast hebben we een platform Armoedebeleid en een platform Schuldhulpverlening. Beide platforms kan een medewerker 1 maal per jaar gratis bijwonen. Deze bijeenkomsten bieden hen kennis en handvatten om uw organisatie verder te ontwikkelen.

Second opinion

Wenst u een second opinion op uw concept-beleidsplan of -jaarverslag? We beoordelen uw document op schrijfstijl, volledigheid, juridische aspecten, aansluiting op trends en ontwikkelingen of andere door u aangegeven criteria. Binnen 5 werkdagen ontvangt u het document retour met tekstsuggesties en tips.

Nieuwsbrief

Met de digitale Nieuwsbrief Welzijn houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de te houden bijeenkomsten. U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 6 keer per jaar.

Neem direct contact op met de specialist

Wilma Kuiper

Wilma is een ervaren adviseur, trainer en expert op het gebied van cliëntenparticipatie, armoede en sociale coöperaties.

Anderen bekeken ook

Strategisch advies