Arnhem: “We zijn nu veel alerter op mogelijke geldzorgen”

Medewerkers van de gemeente Arnhem leerden geldzorgen herkennen en bespreekbaar te maken.

hero afbeelding Arnhem: “We zijn nu veel alerter op mogelijke geldzorgen”
10 maart 2022

Door Redactie

Onlangs volgden alle regisseurs en alle consulenten Werk en Inkomen de training ‘Geldzorgen en Schulden’ van Stimulansz. Ze hebben nu inzicht in het ontstaan en de gevolgen van geldzorgen. En ze weten hoe ze hiernaar kunnen vragen.

In 2020 reorganiseerde de gemeente Arnhem de afdeling Werk en Inkomen. De medewerkers werken nu in gebiedsteams, met de regisseurs als eerste contact voor de inwoners. De regisseurs richten zich vooral op de ondersteuning naar werk. Daarbij hebben ze veel contact met de consulenten Werk en Inkomen, die zich bezighouden met uitkeringen. Beiden hebben klantcontacten en goede afstemming is belangrijk. Daarom zitten regisseurs en consulenten nu ook bij elkaar in één team. Voor beiden is het belangrijk dat ze scherp zijn op signalen die inwoners afgeven.

Regisseurs bijgespijkerd over geldzorgen

Sylvia Avenhuis heeft als adviseur bedrijfsbureau Werk en Inkomen meegeholpen aan een goede samenwerking tussen schulddienstverlening en W&I. Ze vertelt: “De regisseurs hebben veel contact met de inwoners. Daarom wilden we graag dat ze de training ‘Geldzorgen en Schulden’ van Stimulansz gingen volgen. De gemeente Arnhem heeft goede ervaringen met trainingen via Stimulansz. Daarnaast werkten wij al met de tools WerkloonT en BerekenUwRecht. Met deze training grijpt dat allemaal mooi in elkaar.”

De regisseurs volgden de training ‘Geldzorgen en Schulden’ begin 2021. “Ze zijn er enthousiast over”, vertelt Sylvia. “Ze vertelden me dat ze veel aan de training hebben. Zoals de gesprekstechnieken voor het normaliseren van problemen. Eén regisseur vertelde me: ‘Ik kwam maar niet verder met een inwoner. Toen ging ik doorvragen zoals ik had geleerd. Het bleek dat deze inwoner flinke huurschulden had.’ Deze regisseur kon het geleerde direct toepassen.”

Aangepaste training voor consulenten

Mensen vertellen lang niet altijd gelijk tegen een regisseur dat ze geldzorgen hebben. Soms geven ze signalen af aan iemand anders van de gemeente . Een consulent Werk en Inkomen, een consulent Invordering of een consulent minima. Daarom volgden ook zij de training. “Stimulansz maakte de training geschikt voor onze consulenten, met input van onze collega’s. Zo bespraken we in de training casussen van inwoners met financiële problemen, met het accent op het inkomen.”

Veel interactie tussen collega’s

‘Geldzorgen en Schulden’ is een eendaagse training. Maar vanwege corona was de training nu digitaal. Sylvia: “Daarom besloten we om er twee bijeenkomsten van 3 uur van te maken. We besteedden minder aandacht aan gesprekstechnieken, omdat je dat liever live doet. Het waren interactieve bijeenkomsten waarbij er mooie discussies ontstonden tussen collega’s.”

Op dag 2 kwam de Arnhemse Route voor financiële oplossingen aan bod. Sylvia:  “Bij geldzorgen wordt een wijkcoach betrokken en vindt er een driegesprek plaats met de inwoner, de regisseur en de wijkcoach. De wijkcoach houdt de regie op schulden, terwijl de regisseur de ondersteuning naar werk oppakt. Ze hebben ook onderling contact over een inwoner.” Heeft de inwoner geen geldzorgen maar wel vragen over geld, dan kunnen zij terecht bij het loket Goed Geregeld Arnhem voor gratis hulp en advies.

Veel alerter

De training heeft effect, merkt Sylvia. “We zijn allemaal bezig met dezelfde inwoner. Dus dan is het goed om ook allemaal alert te zijn op geldzorgen. Is een inwoner er klaar voor om te vertellen dat er geldzorgen zijn? Dan is Werk & Inkomen er ook om de inwoner op weg te helpen naar schulddienstverlening.” Stel gerust ook je andere vragen.”

De training is een aanrader, vindt Sylvia. “Ook voor andere gemeenten en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met mensen met geldzorgen. De training heeft ons geholpen om de koppeling te maken tussen werk, armoede en schulden. Voor medewerkers die nog niets weten van schuldhulpverlening is het een fijne eerste kennismaking. Het maakt hen alert en geeft hun handvatten. En voor mensen die al wel kennis hebben is het een goede opfrisser.”

Herkennen van geldzorgen

Werkt uw organisatie met cliënten die (mogelijk) geldzorgen hebben? Leer geldzorgen herkennen door de eendaagse training ‘Geldzorgen en schulden’ te volgen. Tijdens deze training wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die schuldhulpverlening biedt en leert u hoe u financiële zorgen bespreekbaar maakt.

Anderen bekeken ook