Wat doet een consulent inburgering?

Sinds 1 januari 2022 hebben gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers. Dit is de taak van de consulent inburgering, die soms ook klantmanager inburgering wordt genoemd. Wat doet een inburgeringsconsulent precies? Welke rol heeft hij of zij? En welke kennis en vaardigheden zijn onmisbaar? Je leest het hier.

hero afbeelding Wat doet een consulent inburgering?

Wat doet een consulent inburgering?

De consulent Wet inburgering houdt zich bezig met alle taken die de gemeente heeft in het kader van de Wet inburgering 2021. In de meeste gemeenten is de functienaam inderdaad consulent inburgering. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook heten: begeleider statushouders, casemanager inburgering, klantmanager inburgering of PIP-coach.

De begeleiding door de inburgeringsconsulent begint bij de zogenoemde brede intake. Hierin brengt de inburgeringsconsulent de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer in kaart. Op basis hiervan maken ze samen een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat:

  • Welke van de drie leerroutes de nieuwkomer gaat volgen om te voldoen aan de inburgeringsplicht (B1-route, onderwijsroute, zelfredzaamheidsroute) en op welke manier
  • Afspraken over het Participatieverklaringstraject (PVT) en de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
  • Afspraken over de begeleiding naar financiële zelfredzaamheid
  • Afspraken over maatschappelijke begeleiding vanuit de gemeente (voor inzicht in praktische zaken over wonen, werken, leren en inkomen in de gemeente)

De consulent inburgering doet de nieuwkomer een aanbod voor de inburgering. Een gezinsmigrant doet dit zelf. Dit aanbod moet aansluiten bij alle afspraken die staan in het PIP. Vervolgens houdt de consulent de vinger aan de pols. Periodiek is er een voortgangsgesprek. Houdt de nieuwkomer zich niet aan gemaakte afspraken? Of loopt het traject anders dan gepland, dan kan de inburgeringsconsulent bijsturen. De consulent kan bijvoorbeeld samen met de cliënt besluiten om over te stappen naar een andere leerroute of de intensiteit van de scholing aan te passen. Het traject duurt gewoonlijk maximaal 3 jaar.

De positie van een consulent wet inburgering

De positie van de consulent inburgering of klantmanager inburgering kan verschillen per gemeente. Sommige gemeenten combineren soms de taken rondom de Participatiewet met de taken van het inburgeringstraject. Het voordeel hiervan is dat de cliënt slechts met één persoon te maken krijgt. In veel andere gemeenten zijn dit aparte functies. Sommige consulenten inburgering zijn betrokken bij alle onderdelen van het inburgeringstraject, terwijl in andere gemeenten bijvoorbeeld de uitvoering van het PVT en de MAP worden uitbesteed. Concreet kan het dan betekenen dat een welzijnsorganisatie zoals Vluchtelingenwerk de workshop geeft, maar dat de inburgeringsconsulent wel zelf het eindgesprek voert. De nieuwkomer blijft zelf verantwoordelijk voor het traject, maar de consulent bewaakt de voortgang en heeft een adviserende rol. Houdt de nieuwkomer zich niet aan gemaakte afspraken? Dan zijn er diverse handhavingsopties, zowel vanuit DUO als vanuit de gemeente.

Bij het PVT gaat het om het ondertekenen van het participatieverklaringstraject, bij MAP gaat het inderdaad om een gesprek.

De kennis van een consulent inburgering

De functie van consulent inburgering is nieuw. Gaat u aan de slag in deze functie, dan heeft u specifieke kennis nodig. Allereerst natuurlijk kennis van de nieuwe Wet inburgering, en dan vooral over de diverse randvoorwaarden en de verdere mogelijkheden. Om een voorbeeld te geven: tijdens de brede intake moet u de cliënt bevragen op een aantal verplichte onderdelen. Maar er zijn ook dingen die u extra wilt weten voor het traject. Zoals computervaardigheid met het oog op de digitale lesmethodes. Verder heeft u kennis van de diverse inburgeringstrajecten en de bijbehorende onderdelen nodig. Zoals PIP, MAP en de drie leerroutes. U weet wat daarin uw rol is als consulent inburgering. Wat ook belangrijk is: kennis van verwante wetgeving, zoals de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.

Dit mag je verwachten van een inburgeringsconsulent

Behalve kennis zijn ook bepaalde vaardigheden onmisbaar voor u als consulent Wet inburgering. Zoals goed kunnen observeren en de juiste gesprekstechniek. Belangrijk daarbij is ook dat u cultuursensitief werkt. Dit houdt in dat u zich ervan bewust bent dat culturele verschillen een rol kunnen spelen en op welke manier. En dat u daar als consulent inburgering op kunt inspelen in het gesprek. Wat u ook enorm kan helpen: inzichten uit de gedragswetenschap. Waar komt bepaald gedrag vandaan? Wat doen stress of schaarste met iemand? Hoe herkent u de diverse weerstanden? Want als consulent inburgering bent u de begeleider of coach van de inburgeraar en voor een positief resultaat is kennis van gedrag erg belangrijk.

Stimulansz helpt u verder

Als inburgeringsconsulent of klantmanager inburgering krijgt u bij Stimulansz alle handvatten die u nodig heeft voor uw werk. De opleiding tot consulent inburgering geeft u een stevige en brede basis om aan de slag te gaan in deze functie. Je kunt bij ons ook diverse andere opleidingen en trainingen volgen. Zoals de eendaagse training nieuwe Wet Inburgering en de training cultuursensitieve klantmanager.

Stimulansz biedt ook een module Inburgering aan, als onderdeel van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Hierin vindt u praktische, juridische en beleidsmatige informatie rond het thema inburgering. Ook onderwerpen als handhaving en kwaliteit komen aan bod. Onderdeel van de kennisbank is de gratis helpdesk voor uitvoeringsvragen. U vindt hier veel informatie om goed van start te gaan met de dienstverlening.

blog card header

Vragen of advies nodig?

Silke Jones-van Alphen helpt u graag verder.

Blijf op de hoogte van nieuwe opleidingen & trainingen voor inburgeringsconsulenten

Wilt u op de hoogte blijven van alle trainingen, opleidingen, webinars of actualiteitendagen over het sociaal domein? Of wilt u een seintje krijgen, als de zomerschool weer van start gaat? Meld u dan aan op onze opleidingsnieuwsbrief.