0

Annemieke Wildenburg

Adviseur publieksinformatie

Annemieke is specialist in publieksinformatie. Zij vertaalt nieuwe wetten en wetswijzigingen in begrijpelijke taal (B1-niveau). In opdracht van gemeenten, ministerie van SZW en Stimulansz schrijft zij teksten over bijstand (Participatiewet) en minimabeleid voor websites, brochures en beschikkingen. In opdracht van SZW schreef ze de modelbrieven en -beschikkingen voor de Tozo, de regeling voor zelfstandig ondernemers; de omgekeerde verordening is mede van haar hand. Ze geeft schrijftrainingen voor medewerkers van gemeenten en leden van cliëntenraden. En werkt ook mee aan BerekenUwRecht, een tool die inwoners helpt berekenen of zij recht hebben op bijzondere bijstand en andere gemeentelijke regelingen. Samen met gemeenten bekijkt zij hoe de mensen waarvoor de minimaregelingen bedoeld zijn deze ook echt weten te vinden en aan te vragen.

Blogs van Annemieke