Gerrit van Romunde

Strategisch adviseur sociaal domein
0653811518
gerrit.vanromunde@stimulansz.nl
Strateeg integraal denken en werken in het sociaal domein, voor wie het effect voorop staat.

Strategisch adviseur sociaal domein

Gerrit is onze strateeg integraal denken en werken in het sociaal domein. Hij begeleidt gemeenten, op managementniveau, bij het uitdenken en vormgeven van integrale processen en houdt daarbij altijd het te bereiken effect in het vizier. Met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen weet hij strategie, beleid en uitvoering tot een logisch en werkend geheel te vormen. U kunt Gerrit bijvoorbeeld inschakelen voor een visie-missietraject rond integraal werken, voor het evalueren van uw beleid of het vaststellen van beleidskaders. Gerrit is ook onze specialist op inburgering. Wilt u graag sparren over welk effect u wilt bereiken met de nieuwe Wet inburgering 2021? Gerrit helpt u via de methodiek van de omgekeerde toets met het realiseren van een helder inburgeringsbeleid.

Gerrit-van-Romunde