0

Leidende principes

Ik heb de afgelopen jaren veel gemeenten mogen helpen om vanuit hun missie en visie leidende principes te formuleren. Die leidende principes zijn nodig om het effect van onze inspanning centraal te stellen, om inwoners die ondersteuning te geven die nodig is. Het is me erg duidelijk geworden dat het niet meevalt om de missie en visie te vertalen in handvatten in de praktijk. Maar bij gemeenten die dat wel lukt is het makkelijker om integraal te werken en om af te wijken van de regeltjes wanneer de situatie daar om vraagt.

Integrale benadering en inclusiviteit

Ook in de nieuwe wet Inburgering zijn er maatwerkoplossingen opgenomen. Een brede intake, een individueel inburgeringsplan, verschillende leerroutes en voortgangsgesprekken, kortom er is voldoende aandacht in de wet om het individu centraal te stellen. Ik ben echter vooral benieuwd naar hoe gemeenten straks invulling aan de integrale benadering gaan geven,  naar hoe zij de inspanningen bij inburgering, in het sociaal domein en inspanningen elders op elkaar aan  gaan laten sluiten.
Inclusiviteit wordt daarbij een belangrijk begrip. Ik ken veel gemeenten die daar nu al naar streven. Voor hen is een inclusieve samenleving een samenleving waarin iedereen meetelt en werkt naar vermogen en iedereen van waarde is voor de gemeenschap. In deze inclusieve samenleving staat niemand aan de kant .

Op zoek gaan naar wat ons bindt

Om inclusiviteit voor elkaar te krijgen zullen we op zoek moeten naar wat ons bindt in de samenleving, naar wat de bijdrage van eenieder kan zijn om het voor ons allemaal beter te maken. En om dat voor elkaar te krijgen moeten we ook erkennen dat we niet allemaal hetzelfde zijn en dat toestaan. De burgemeester van het Belgische Mechelen werd ooit tot beste burgemeester van de wereld verkozen omdat hij zijn zero-tolerance-beleid op het gebied van criminaliteit wist te combineren met het omarmen van diversiteit en het verbinden van mensen. Met zijn inclusieve visie wist hij Mechelen tot één van de meest succesvolle steden van België te maken. Daarbij richtte hij zich net zo hard op mensen in voorstands- als in achterstandssituaties. Wil je dat voor elkaar krijgen dan is het simpelweg uitvoeren van de taken in het kader van de nieuwe Wet Inburgering niet genoeg.  Dan zal  je toch echt beleid  moeten gaan maken.

Wilt u meer inzicht in de nieuwe Wet inburgering

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp