Lastige casus Achmed getackeld met omgekeerde toets

Huisarts verwijst Achmed en zijn ouders door naar de jeugdhulpverlening. Het juridisch team van Stimulansz geeft de oplossing voor deze casus.

hero afbeelding Lastige casus Achmed getackeld met omgekeerde toets
02 februari 2023

Door Redactie

Verlengde jeugdhulp

Het is nu bijna een jaar geleden dat de ouders van Achmed uit elkaar zijn gegaan. En inmiddels gaat het met behulp van de jeugdhulp alweer wat beter met Achmed. Binnenkort wordt hij 18 en stopt de jeugdhulp. Maar omdat de problemen nog niet zijn opgelost, wil de jeugdhulpverlener van Achmed het traject graag voortzetten na zijn 18e verjaardag. Het alternatief is om Achmed over te dragen aan de volwassenenhulp. Maar gezien de ontwikkelingsachterstand van Achmed vindt zijn jeugdhulpverlener dat Achmed het beste op zijn plek is in de jeugdhulp. De jeugdhulpverlener neemt daarom samen met de ouders contact op met de gemeente, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor Achmed.

Ondersteuning vanuit de Wmo 2015

De gemeente is van oordeel dat Achmed vanaf zijn 18e aanspraak kan maken op ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Dit betekent dat Achmed dan geen aanspraak meer kan maken op jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Maar rekening houdend met de ontwikkelingsachterstand wil de gemeente wel meedenken over een passende oplossing voor Achmed en zijn ouders.

Oplossing omgekeerde toets

 1. Het effect
  Het effect dat we willen bereiken, is dat Achmed op een gezonde manier kan opgroeien en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.
 2. De grondwaarde
  Gezond en veilig opgroeien en kunnen meedoen in de maatschappij past bij de grondwaarden van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Om dit effect te kunnen bereiken moet Achmed eerst de problemen aanpakken, die het gevolg zijn van de scheiding van zijn ouders. Het is belangrijk dat Achmed hiervoor de best passende ondersteuning krijgt.
 3. De ethische aspecten
  Het dilemma is dat Achmed binnenkort 18 jaar wordt en in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Dit betekent dat Achmed in principe geen aanspraak meer kan maken op jeugdhulp. Wat moet meewegen in de beslissing om voor de Wmo of jeugdhulp te kiezen is het ontwikkelingsniveau en de problematiek van de jongere. In het geval van Achmed is het belangrijk om te kijken naar de effecten op de korte en lange termijn en de daaraan verbonden maatschappelijke kosten. Zo moet worden beoordeeld hoe lang Achmed nog hulp en ondersteuning nodig heeft en wat de effecten (kunnen) zijn van een overdracht naar de volwassenenhulp. Gezien de problematiek van Achmed is het aannemelijk dat hij nu het beste op zijn plek is in de jeugdhulp.
 4. De randvoorwaarden
  Jongeren kunnen in bepaalde situaties een beroep doen op verlengde jeugdhulp (artikel 1.1 Jeugdwet). Hierbij is het belangrijk om regelmatig met Achmed, zijn ouders en zijn hulpverleners te overleggen en te beoordelen of Achmed klaar is voor een overdracht naar de volwassenenhulp. Omdat Achmed moeite heeft met veranderingen in zijn omgeving, is het van belang om een mogelijke overdracht goed voor te bereiden.

Anderen bekeken ook