Normensets inburgering beschikbaar

Sinds 1 januari 2022 is de Wet inburgering van kracht. Stimulansz ontwikkelde verschillende normensets inburgering.

hero afbeelding Normensets inburgering beschikbaar
25 januari 2023

Door Redactie

Een goed ingericht werkproces

Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 heeft uw gemeente een nieuwe taak. Om deze taak te kunnen uitvoeren is een goed ingericht werkproces noodzakelijk. Controle op de uitvoering van deze taak geeft u inzicht in de kwaliteit van het door u ingerichte proces en levert informatie op over de al dan niet rechtmatige besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

KiC module inburgering

Binnen de applicatie Kwaliteit in Controle (KiC) kunt u gebruikmaken van de module inburgering. Dit helpt u om de kwaliteits- en rechtmatigheidscontrole(s) in te richten.

Normensets

De KiC module inburgering bestaat uit verschillende normensets inburgering voor kwaliteits-, rechtmatigheids- en themacontrole(s). U vindt normensets inburgering voor:

 • Inkoop en Kwaliteit
 • Overdracht COA
 • Brede Intake
 • Plan inburgering en Participatie (PIP)
 • Voortgang
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Financieel ontzorgen
 • Participatieverklaringstraject (PVT)
 • Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
 • Beëindiging inburgering
 • Boete Brede Intake
 • Boete tijdens inburgeringstraject

Maatwerk

Alle normensets kunt u aanpassen naar de wensen en procesinrichting van uw gemeente. De normensets zijn te gebruiken door uw toetsers, kwaliteitsmedewerkers en intern controleurs.

Interesse

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met KiC-adviseur Marieke Blankendaal of met de KiC helpdesk via kichelpdesk@stimulansz.nl.

Anderen bekeken ook