Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Belangrijkste punten uit de miljoenennota

In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en op de overheidsfinanciën. Heeft u geen tijd om de hele miljoenennota te lezen, maar bent u wel nieuwsgierig naar de inhoud? Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet. Lees verder

Sprank 7

Sprank 7 is uit!
De omvang van schulden neemt toe. Steeds meer mensen lukt het niet meer om er zelfstandig uit te komen. Ook werkenden kampen steeds vaker met problematische schulden. In Sprank deze keer:

* Hoe Bas van Rijn (32) flink in de schulden raakte en er uiteindelijk zelf uitkwam.
* Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Wat doen we eraan?
* Vrijwilliger in de schuldhulp: ‘Eenzaamheid, verslaving, laaggeletterdheid – er speelt vaak meer dan alleen schulden.’

Sprank is een uitgave van Stimulansz enDivosa. Lees meer  

Accent jeugd miljoenennotaDe verbetering van hulp voor jongeren die 18 jaar worden, de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het realiseren van een werkend stelsel voor de aanpak van huiselijk geweld. Pieter-Jan de Jongh, adviseur bij Stimulansz, heeft voor u deze en andere hoofdpunten over het onderwerp jeugd uit de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op een rij gezet. Lees verder

Accent miljoenennota inkomenBudgettaire ontwikkelingen algemene bijstand, verhoging arbeidskorting met  € 110 naar € 3.233, verhoging kinderopvangtoeslag en afbouw dubbele algemene heffingskorting. Evelien Meester heeft voor u deze en andere punten uit de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een rij gezet. Lees verder

Accent werk miljoenennotaVerhoging minimum jeugdloon, verplicht beschut werk, invoering lager inkomensvoordeel en integratie en participatie nieuwkomers. Frans Kuiper heeft voor u deze en andere punten over werk uit de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een rij gezet. Lees verder

 
Accent schuldhulp en armoede miljoenennota


Het voorkomen en bestrijden van armoede en problematische schulden is van belang om mensen kansen te bieden voor een betere toekomst. Corinne Berhitu en Karin van Nuland maakten voor u een samenvatten over de (preventieve) plannen voor schuldhulp en armoede uit de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Lees verder

Accenten Wmo miljoenennotaLagere eigen bijdrage in de Wmo, implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en afronding van de pilot integraal PGB. Lees nu deze en andere hoofdpunten van Wim Peters over de Wmo 2015 uit de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees verder

Accent Cliënt- en burgerparticipatie miljoenennota


Versterken van burger- en cliëntregie en experimenteren, vernieuwende vormen van participatieve democratie, overheidsparticipatie en het opruimen van allerlei knelpunten voor maatschappelijk initiatief. Ger Ramaekers en Wilma Kuiper hebben de Rijksbegroting 2017 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor u bekeken op cliënt- en burgerparticipatie. Lees verder