Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Sections

Home

Column José Hendriksen

Burgerpunten
Al een tijdje vraag ik me af hoe het nou verder moet met die participatiesamenleving. Dagelijks breng ik mijn plastic en oud papier weg en gooi mijn vuilnis zelf in de ondergrondse container. In het hofje waar ik woon onderhouden we de gemeentelijke heggen, de boom, de rozen en halen het onkruid weg. Als vrijwilliger zit ik in het bestuur van twee organisaties, dagelijks mantelzorgen hoeft (gelukkig) nog niet. Ik doe dus mijn best, en met plezier. Lees verder 

Sprank 6

Sprank 6 is uit!
In het sociaal domein gaat het over keukentafelgesprekken, zelfredzaamheid en maatwerk. Maar is de burger wel partij voor de gemeente of heeft hij maar te slikken wat hem wordt voorgehouden? Sprank legt de kwestie voor aan de hoogleraren Pauline Meurs en Gijsbert Vonk. Verder in het juli-nummer veel aandacht voor initiatieven van onderop:

  • Coöperatieven groeien in populariteit. Professor Tine de Moor doet onderzoek naar de succesfactoren.
  • Lelystad leidde klanten op tot klantmanager Werk en Inkomen. Met welk resultaat?
  • En: hoe een oplettende professional voorkwam dat 47 gemeenten zonder re-integratiebudget kwamen te zitten.

Sprank is een uitgave van Stimulansz enDivosa. Lees meer  

De Kleine Gids juli 2016 is uit!


Deze uitgave van Kluwer en Stimulansz behandelt de belangrijkste regelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Van bijstand tot zorgverzekering en van Wmo tot WIA. Achterin het boek vindt u een handig overzicht van de  bedragen en percentages die vanaf juli 2016 gelden.

Totaaloplossing privcaywetgeving


Stimulansz brengt in september 2016 een nieuw ondersteunend programma op de markt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van uw Privacy- en Informatieveiligheidsbeleid. Digitale dienstverlening is sterk in opkomst en het gebruik van administratiesystemen is niet meer weg te denken uit de samenleving. In die systemen staat veel privacygevoelige informatie. Gemeenten moeten de beveiliging daarvan bewaken en eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees verder

Verbeteringen in de schuldhulpverlening


Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen. Lees verder

 
Participatiewet

Hier leest u alle ins en outs over de Participatiewet.

Twitter @Stimulansz
Werkboek 'In voor mantelzorg' met tools, tips. voorbeelden https://t.co/dV4YexMT1E Jul 25, 2016 01:19 PM
8 voorbeelden bevorderen eigen regie zelfstandig wonende ouderen https://t.co/AfhZD1fokC Jul 25, 2016 08:09 AM
VNG Berichtenapp iWmo/iJw gelanceerd https://t.co/enOytoY15I Jul 25, 2016 07:53 AM
Heeft u de relatie al gelegd tussen de Omgevingswet en het sociaal domein? https://t.co/rTKItElGay Jul 25, 2016 07:47 AM
Wmo-uitspraken CRvB: reparatie-mogelijkheden https://t.co/1bidGQPpVk Jul 21, 2016 09:57 AM
Maak werk van cliëntenparticipatie

Inbreng van het cliëntperspectief en ervaringskennis draagt bij aan de kwaliteit van participatie, zorg en ondersteuning. Het organiseren van die inbreng en het verwerken van ervaringskennis is een vak apart. Om die inbreng zo optimaal mogelijk te benutten, moeten gemeenten er serieus in investeren. Zowel bij cliënten, burgers en hun adviesraden als bij gemeenten zelf!
Lees hier het artikel van Wilma Kuiper en Karin Sok (Movisie) dat in Sociaal Bestek, juni/juli 2016 verscheen.