Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Sections

Home

Column Evelien Meester


Brownies
Het Amerikaanse bedrijf Greyston Bakery bakt al sinds 1982 brownies. Dat is niet zo bijzonder, zult u zeggen. Maar wat wel bijzonder is, is dat hun personeel bestaat uit voormalige dealers, daklozen en prostituees. Iedereen die bij hen wil werken is welkom. De werkzoekende schrijft zijn naam, telefoonnummer en mailadres op een lijst en als er een vacature vrij komt dan wordt de bovenste van de lijst aangenomen. Lees verder

Sprank 8

Sprank 8 is uit!

Wat doen gemeenten om statushouders te laten participeren op de arbeidsmarkt? Dit en meer in de nieuwe Sprank:

  • Arbeidsmarktscreening van statushouders: een boer is beter op zijn plaats in Groningen dan in Amsterdam, een lasser vindt makkelijker werk in Brabant.
  • Rami (27) vluchtte uit Syrië en heeft een jaar later een eigen cateringbedrijf in Berg en Dal. ‘Alles is beter dan een uitkering. Je moet niet bang zijn om los te laten.’
  • Interview met Han Noten (Transitiecommissie Sociaal Domein): ‘Het zou goed zijn als we een paar jaar stoppen met beleid maken en de professionals meer ruimte geven.’

Sprank is een uitgave van Stimulansz enDivosa. Lees meer  

Toegankelijkheid in een stroomversnelling?


Twee publicaties die 27 oktober verschenen, doen me de wenkbrauwen fronsen. Beide berichten gaan over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En beide lijken het gevolg van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Het eerste artikel gaat over een motie van GroenLinks-kamerlid Voortman. Lees verder

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering


Sociaal ondernemen is in opmars. Sociale ondernemers zijn vaak sterk lokaal verbonden, hebben maatschappelijke impact en vormen daarmee een interessante partner voor gemeenten. De rol van de overheid verandert en sociale initiatieven vervullen een maatschappelijke rol. Veel gemeenten hebben die mogelijkheden nog niet ontdekt. Kom op 25 november naar de conferentie Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Aanpak schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking


Stimulansz en MEE NL hebben gezamenlijk een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekregen. Met de subsidie – gericht op het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek – gaan zij een trainingsaanbod ontwikkelen voor professionals gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) én schulden. Lees verder

 
Leerplichtwet


In de Leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. De wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of verblijven. Onderwijs en een startkwalificatie (minimaal diploma havo, vwo of mbo niveau 2) vergroten de kansen op de arbeidsmarkt. Lees verder

Kennis van wat werkt


Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek
Inzicht in wat werkt is heel belangrijk. De budgetten staan onder druk en het aantal bijstandsgerechtigden blijft stijgen. Schaarste in geld kan ook een positief effect hebben, omdat dit ons dwingt om de gelden zo efficiënt mogelijk in te zetten. Er zijn steeds meer onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt wat nu werkt om mensen naar werk te begeleiden en wat werkt om mensen zich aan de (inlichtingen)verplichtingen te laten houden. Tijdens de Tour van Wet naar Werk gaan we in op succesfactoren uit deze onderzoeken.