Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column José HendriksenOndertussen in de buurt
Zelfstandig wonen in je eigen buurt, ondersteuning bij opgroeien, huishoudelijke hulp: het zijn allemaal zaken waarvoor gemeenten een verantwoordelijkheid hebben. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want ook van inwoners zelf wordt een en ander verwacht. En dat gebeurt ook, een vrij nieuw fenomeen daarbij is de BuurtApp. Laten we die eens onder de loep nemen. Een succesvolle BuurtApp is gemakkelijk in het gebruik, heeft veel deelnemers, is helder over wie erachter zit en wat er met je gegevens gebeurt. Lees verder

Sprank 9

Sprank 9 is uit!

Donderdag 17 november houdt Divosa haar Najaarscongres. Die dag verschijnt ook de nieuwe Sprank. Met deze keer:

  • Wat is de betekenis van het netwerk in het sociaal domein? Kunnen familieleden en bekenden problemen oplossen die professionals alleen niet opgelost krijgen?
  • Heerlen kiest voor een integrale aanpak van het beleid in het sociaal domein. Met hulp van de omgekeerde toets van Stimulansz. Een interview met Cheryl Slüper, Bureauhoofd Inkomen van de gemeente Heerlen.
  • Asjemenou, de Melkertbaan is terug!

Sprank is een uitgave van Stimulansz enDivosa. Lees meer  

5 tips om de kosten van beschermingsbewind te beïnvloeden

Het aantal mensen dat onder bewind wordt geplaatst neemt jaarlijks toe. De  uitstroom van beschermingsbewind daarentegen is zeer marginaal. Dit levert voor de gemeenten een aanzienlijke en langdurige kostenpost. Het Rijksbudget voor bijzondere bijstand en minimagelden  dekt de gemeentelijke uitgaven niet volledig. De werkelijke kosten van de gemeenten zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de Rijksbijdrage. Lees verder

Redelijkerwijs duidelijk: ook voor u?


Een bijstandsgerechtigde is verplicht alle feiten uit eigen beweging te melden waarvan hem ‘redelijkerwijs duidelijk’ is dat hij die moet melden. En komt hij deze verplichting niet na, dan kan de gemeente een boete opleggen. Maar is dat nu wel zo eenvoudig. Want wat voor de een ‘redelijkerwijs duidelijk’ is, is dat voor de ander zeker niet. Lees verder

 
De waarde van werk

Werk is belangrijk! Het geeft je zelfrespect, een netwerk en hopelijk voldoende geld om het leven wat aangenamer te maken.  Dit viel ondermeer te lezen in mijn vorige blog.  Ik heb hier veel reacties op gehad van mensen die veel negatieve ervaringen hadden opgedaan met re-integratietrajecten naar werk. Lees verder

Conceptbesluit toegankelijkheid in strijd met VN-Verdrag

Er is heel veel kritiek geweest op dit conceptbesluit. En veel teleurstelling. De bedoeling van het VN-Verdrag was de situatie voor mensen met een beperking te verbeteren. Dat begint met de toegankelijkheid in brede zin. Niet alleen de fysieke toegankelijkheid, hoewel dat wel een belangrijke factor is. Lees verder

Mantelzorg, koesteren of betalen?


Gemeenten hebben op dit moment vaak een dubbel gevoel bij het woord mantelzorg. Mantelzorg zou gemeenten moeten helpen bij het betaalbaar houden van de Wmo 2015. Maar gemeenten hebben ook  slechte associaties bij het woord mantelzorg: dan komen herinneringen boven aan cliënten die vanuit de AWBZ soms fors werden betaald voor wat ook mantelzorg (onbetaald) had kunnen zijn. Lees verder