Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column Gerrit Jan SchepWie ziet de win-win?
Er zit veel nieuwe werkgelegenheid in de nieuwe economie. Dat is een economie waarin meer ruimte is voor sociaal en duurzaam ondernemen: activiteiten met als hoofddoel het leveren van een positieve bijdrage aan mens en milieu. Lees verder

Sprank 10

Willem van Spaendonck is zelfbenoemd kwartiermaker van autisten. In die rol werkt hij hard aan het bij elkaar brengen van mkb’ers en mensen met autisme. Lees in Sprank hoe hij denkt hoe dat moet. Plus: 

  • Drie sociale dienst-directeuren afkomstig van buiten de sector over hun nieuwe werkkring
  • Wat is de rol van arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van de loonwaarde?
  • Kunnen gemeenten wel uit de voeten met burgers die zelf het heft in handen nemen?

Sprank is een uitgave van Divosa en Stimulansz. Kijk ook op www.sprank-online.nl.

Geen nummer van Sprank missen? Neem een abonnement.

Wmo 2015 en Wet langdurige zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet langdurige zorg zijn van kracht. Was onder de Wmo 2007 de relatie met de AWBZ nog een heel ingewikkelde, de Wmo 2015 regelt die verhouding een stuk duidelijker. Hoe werkt dat nu precies en hoe werkt het in het jaar 2015, het overgangsjaar, waarin iedereen met een AWBZ-recht dat recht nog maximaal een jaar houdt? Stimulansz organiseert trainingen op 11 en 24 maart.

Sociale Dienst van de Toekomst

Kom op 13 april 2015 naar het congres De Sociale Dienst van de Toekomst en laat u inspireren. U maakt kennis met best practises en vooruitstrevende initiatieven binnen het sociaal domein. Sprekers geven vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de sociale dienst van de toekomst. Het congres vindt plaats in De Eenhoorn in Amersfoort. Meer informatie over het programma en de sprekers en een aanmeldingsformulier vindt u op de speciale website .

Omgaan met arbeidsconflicten


In deze tweedaagse training helpen wij u om conflicten tijdig te onderkennen, bespreekbaar te maken en te werken aan een oplossing voor alle partijen.  Authenticiteit en attitude zijn in deze training sleutelbegrippen. We starten op 10 maart a.s.

 
Websites
Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht 2015


De arbeidsmarkt vraagt om een flexibel arbeids- en ontslagrecht. In het kader van de gedachte dat een werknemer moet worden begeleid van werk naar werk is vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding een gegeven. Kom naar de training op 17 maart a.s.

Twitter @Stimulansz
Twijfels over nut dienstencheques http://t.co/T6bD9pUJ6w 28-01-2015 12:55
Zet zorg voor 18+ jongeren die niet meer onder jeugdzorg vallen hoger op gemeentelijke agenda http://t.co/KnYDKuSFay 28-01-2015 10:11
RT @statistiekcbs: Cijfers over uw #provincie in nieuw CBS-dossier #ProvincialeStatenverkiezingen http://t.co/DlK6HMHpEU 28-01-2015 10:01
13 organisaties gezamenlijk aan de slag om zorg en onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen te verbeteren http://t.co/PaW6SnVNEr 28-01-2015 09:59
RT @VNGjeugdhulp: Van Rijn (VWS) en VNG overleggen vandaag over ouderbijdrage Jeugdwet. Daarna volgt terugkoppeling naar Tweede Kamer. http… 28-01-2015 08:40