Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column Gerrit Jan SchepGemeente volgt burger
De ingrediënten voor het succes van de nieuwe decentralisaties in het sociaal domein zijn: participatie van burgers en zelfredzaamheid. Maar hoe stimuleer je die? Moet je eigenlijk wel stimuleren? Of afwachten en hoogstens faciliteren als dat nodig is. Lees verder

Sprank 7/2014

Sprank staat in het teken van regionale samenwerking. Met deze keer onder meer:

  • Jacques Wallage ziet liever dat gemeenten samenwerken dan schaalvergroting. Voor de democratische verantwoording hoeft dat geen probleem te zijn. Een veel groter risico is volgens hem dat de Tweede Kamer de decentralisaties ‘dichtregelt’. “Dan wordt het een catastrofe”.
  • In Vlaanderen wordt aangestuurd op een fusie van de sociale diensten en gemeenten. Goed idee? Nou nee.
  • Voor werk en inkomen zoeken gemeenten elkaar op, voor zorg en welzijn trekken zij de wijk in. Tegenstrijdige bewegingen?

Sprank is een uitgave van Divosa en Stimulansz. Meer op: www.sprank-online.nl.

Geen nummer van Sprank missen? Neem een abonnement.

Juridisch advies


Stimulansz kan u ondersteunen bij het opstellen van verordeningen of gemeenschappelijke regelingen en adviseren over complexe juridische vraagstukken. U kunt ook de hulp van Stimulansz inroepen bij bezwaar- of beroepsprocedures.
Lees verder

Tegenprestatie en participatie


Binnen gemeenten houden meerdere mensen zich bezig met de tegenprestatie. En bovendien is niet elke gemeente in dezelfde fase met de voorbereidingen. Daarom biedt Stimulansz een uitgebreid aanbod, u kiest die onderdelen uit waar u behoefte aan heeft.
Lees verder

Online-leren bij Stimulansz


Stimulansz is gestart met Online-leren voor medewerkers die werkzaam zijn in het sociale domein. In meerdere modules worden de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Participatiewet, het Passend onderwijs en de Jeugdwet behandeld. Lees verder.

 
Actualiteitendagen Wmo


Vanaf begin oktober organiseert Stimulansz weer een serie actualiteitendagen Wmo-verstrekkingen. U kunt kiezen uit acht regionale middagbijeenkomsten en twee dagbijeenkomsten in Utrecht. 
Bekijk het programma , de data en locaties.

Websites
Twitter @Stimulansz
De 35 #werkbedrijven voor werkgelenheide van mensen met een beperking, krijgen er € 35 miljoen extra bij http://t.co/U206JznK8D 21-10-2014 11:15
RT @TallieNienhuis: Straks presentatie van onze factsheets inkomensproblematiek bij het platform armoedebeleid van @stimulansz en @Nibud ht… 21-10-2014 10:26
RT @Tympaan_inst: @mcmdenos gisteren vruchtbaar overleg kennisdeling gevoerd met @stimulansz o.a. over wijkenatlas @Tympaan_inst http://t.c 21-10-2014 10:24
RT @VNGparticipatie: 3D-vraag vd week: 1 integrale verordening voor 3 decentralisaties? Log in op 3D Journaal: https://t.co/QmLBYwc1vr 21-10-2014 10:23
Welke gemeenten zijn op twitter het meest actief (en communicatief)? De top 5 http://t.co/HnsQR35OEC 20-10-2014 14:35