Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column Gerrit Jan SchepWie ziet de win-win?
Er zit veel nieuwe werkgelegenheid in de nieuwe economie. Dat is een economie waarin meer ruimte is voor sociaal en duurzaam ondernemen: activiteiten met als hoofddoel het leveren van een positieve bijdrage aan mens en milieu. Lees verder

Sprank 10

Willem van Spaendonck is zelfbenoemd kwartiermaker van autisten. In die rol werkt hij hard aan

het bij elkaar brengen van mkb’ers en mensen met autisme. Lees in Sprank hoe hij denkt hoe dat moet. Plus: 

  • Drie sociale dienst-directeuren afkomstig van buiten de sector over hun nieuwe werkkring
  • Wat is de rol van arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van de loonwaarde?
  • Kunnen gemeenten wel uit de voeten met burgers die zelf het heft in handen nemen?

Sprank is een uitgave van Divosa en Stimulansz. Kijk ook op www.sprank-online.nl.

Geen nummer van Sprank missen? Neem een abonnement.

Gratis whitepaperStimulansz is zich bewust van de sociale verantwoordelijkheid in deze moderne wereld en wil als not- for-profit organisatie professionals en burgers ondersteunen op het gebied van werk, inkomen en welzijn. Wij hebben daarom een gratis publicatie samengesteld: 'Bringing down the walls, Inspirational practices in the field of reintegration in Europe'. Deze bevat best practices van sociale innovaties in Europa. Zo zijn er inspirerende voorbeelden van re-integratieprojecten in België, Engeland en Denemarken geïnventariseerd.
Vraag het whitepaper aan

Modelteksten Jeugd beschikbaar


De afgelopen maanden ontvingen we veel vragen om modelteksten Jeugd te leveren. Vandaag het goede nieuws dat we een serie van twintig teksten in 'klare taal' klaar hebben.
Lees verder

Leer het sociaal domein kennen

Bekijk de video van ons online leren programma.

 
Servicepakket subsidie

Er zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid met het verstrekken van subsidies. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Stimulansz kan u ondersteunen met het Servicepakket subsidie.

Websites
Twitter @Stimulansz
Staatssecretaris Klijnsma: gemeenten geef mensen in de bijstand die eigen bedrijf willen starten betere informatie http://t.co/ayv3xHtoND 18-12-2014 15:32
“Loshouden en meemaken, over samenredzaamheid en overheidsparticipatie” http://t.co/EWQuDJFyOt 18-12-2014 13:30
Schippers: ondanks sneuvelen Zorgwet is pgb gegarandeerd http://t.co/Wn5M0CkoDf 18-12-2014 12:31
Willem van Spaendonck kwartiermaker van autisten werkt aan het bij elkaar brengen van mkb’ers en mensen met autisme http://t.co/m1JpBoQr0e 18-12-2014 12:00
Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd twijfelt of nieuwe cliënten ook na 1 januari de juiste hulp krijgen http://t.co/IaNb03WAzm.] 18-12-2014 11:00