Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Sections

Home

Column José Hendriksen

Burgerpunten
Al een tijdje vraag ik me af hoe het nou verder moet met die participatiesamenleving. Dagelijks breng ik mijn plastic en oud papier weg en gooi mijn vuilnis zelf in de ondergrondse container. In het hofje waar ik woon onderhouden we de gemeentelijke heggen, de boom, de rozen en halen het onkruid weg. Als vrijwilliger zit ik in het bestuur van twee organisaties, dagelijks mantelzorgen hoeft (gelukkig) nog niet. Ik doe dus mijn best, en met plezier. Lees verder 

Sprank 6

Sprank 6 is uit!
In het sociaal domein gaat het over keukentafelgesprekken, zelfredzaamheid en maatwerk. Maar is de burger wel partij voor de gemeente of heeft hij maar te slikken wat hem wordt voorgehouden? Sprank legt de kwestie voor aan de hoogleraren Pauline Meurs en Gijsbert Vonk. Verder in het juli-nummer veel aandacht voor initiatieven van onderop:

  • Coöperatieven groeien in populariteit. Professor Tine de Moor doet onderzoek naar de succesfactoren.
  • Lelystad leidde klanten op tot klantmanager Werk en Inkomen. Met welk resultaat?
  • En: hoe een oplettende professional voorkwam dat 47 gemeenten zonder re-integratiebudget kwamen te zitten.

Sprank is een uitgave van Stimulansz enDivosa. Lees meer  

Gemeentelijke schuldhulpverlening: minnelijk traject of Wsnp


Een op de vijf huishoudens kampt met financiële problemen. Huishoudens met een laag inkomen, een huurwoning en zonder kinderen hebben een grotere kans op problematische
schulden. Als gemeente heeft u de verplichting inwoners met schulden te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Lees verder

Inzicht in lokale regelingen


Een miljoen extra Nederlanders kunnen nagaan of zij in aanmerking komen voor lokale tegemoetkomingen: weer zes gemeenten hebben zich aangesloten bij Berekenuwrecht.
Inmiddels wordt 43% van alle Nederlanders op deze manier bereikt (110 van de 390 Nederlandse gemeenten zijn nu aangesloten). Wilt u uw inwoners ook op een toegankelijke manier inzicht geven in het complete aanbod van lokale regelingen? Lees verder

Opzetten van een sociaal wijkteam


Gemeenten blijken bij het opzetten van een sociaal wijkteam met name te kijken naar de doelgroep. Wat is de samenstelling van de wijkbewoners, wat zijn hun specifieke leefomstandigheden en welke problematieken spelen er? De meeste gemeenten kiezen voor integrale wijkteams voor alle doelgroepen. Lees verder

 
Wmo Actualiteitendagen

Dit najaar hoort u alles over Wmo-jurisprudentie, AWBZ-jurisprudentie op het gebied van het PGB, terugvordering, en indicatie van begeleiding. Wat valt daaruit te leren voor de uitvoering én handhaving van de Wmo 2015? Ook belichten we voorgenomen wijzigingen in de wetgeving en de ontwikkelingen in de relatie tussen Wmo 2015 en Wet langdurige zorg.
Lees verder

Twitter @Stimulansz
Wens ouderen: Pensioenleeftijd omlaag naar 61 jaar https://t.co/MSKI2R0OHJ https://t.co/RfhAuj4RDE Aug 30, 2016 04:00 PM
RT @ThesaurusZW: Leuk gesprek met lector ICT @HZeeland; geavanceerd bezig met #ThesaurusZW in #SemanticMediaWiki en #Elasticsearch Aug 30, 2016 03:42 PM
Wat werkt bij het inzetten van #jobcoaching? 21-09 #Platform P&W https://t.co/RNKIVrjLha https://t.co/CBgEW5h8Zo Aug 30, 2016 03:00 PM
#Spookjongeren weer in beeld. 66.000 jongeren zonder werk en onderwijs. https://t.co/zc74HODuaA https://t.co/jQ2tzsFlGt Aug 30, 2016 02:00 PM
RT @Schuldinfo: NIEUWE REGEL! Versnelde uitstroom bijstandsgerechtigde uit #BestuursrechtelijkePremie met #kwijtschelding restschuld https:… Aug 30, 2016 01:06 PM