Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column José HendriksenOndertussen in de buurt
Zelfstandig wonen in je eigen buurt, ondersteuning bij opgroeien, huishoudelijke hulp: het zijn allemaal zaken waarvoor gemeenten een verantwoordelijkheid hebben. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want ook van inwoners zelf wordt een en ander verwacht. En dat gebeurt ook, een vrij nieuw fenomeen daarbij is de BuurtApp. Laten we die eens onder de loep nemen. Een succesvolle BuurtApp is gemakkelijk in het gebruik, heeft veel deelnemers, is helder over wie erachter zit en wat er met je gegevens gebeurt. Lees verder

Sprank 9

Sprank 9 is uit!

Donderdag 17 november houdt Divosa haar Najaarscongres. Die dag verschijnt ook de nieuwe Sprank. Met deze keer:

  • Wat is de betekenis van het netwerk in het sociaal domein? Kunnen familieleden en bekenden problemen oplossen die professionals alleen niet opgelost krijgen?
  • Heerlen kiest voor een integrale aanpak van het beleid in het sociaal domein. Met hulp van de omgekeerde toets van Stimulansz. Een interview met Cheryl Slüper, Bureauhoofd Inkomen van de gemeente Heerlen.
  • Asjemenou, de Melkertbaan is terug!

Sprank is een uitgave van Stimulansz enDivosa. Lees meer  

Redelijkerwijs duidelijk: ook voor u?


Een bijstandsgerechtigde is verplicht alle feiten uit eigen beweging te melden waarvan hem ‘redelijkerwijs duidelijk’ is dat hij die moet melden. En komt hij deze verplichting niet na, dan kan de gemeente een boete opleggen. Maar is dat nu wel zo eenvoudig. Want wat voor de een ‘redelijkerwijs duidelijk’ is, is dat voor de ander zeker niet. Lees verder

Werk: schuld, boete en bloemen

bloemen
De nieuwe Fraudewet en het nieuwe Boetebesluit treden per 1 januari 2017 in werking. Wat betekent dit voor mensen die naast de bijstand (gaan) werken? En voor mensen die uitstromen uit de bijstand omdat ze werk vinden? Lees verder

Dranghulp in strijd met rechten van het kind


In de jeugdhulp wordt steeds vaker gebruikgemaakt van dranghulp om de gang naar de kinderrechter – een tijdrovend en kostbaar traject – te voorkomen. Dit lijkt een succes. Zo is het aantal ondertoezichtstellingen sinds 2009 met ruim 30% afgenomen. De vraag is echter of dranghulp ingezet kan worden als alternatief voor gedwongen hulp. Dranghulp is namelijk in strijd met de rechten van kinderen én ouders. Lees verder

 
Conceptbesluit toegankelijkheid in strijd met VN-Verdrag

Er is heel veel kritiek geweest op dit conceptbesluit. En veel teleurstelling. De bedoeling van het VN-Verdrag was de situatie voor mensen met een beperking te verbeteren. Dat begint met de toegankelijkheid in brede zin. Niet alleen de fysieke toegankelijkheid, hoewel dat wel een belangrijke factor is. Lees verder

Mantelzorg, koesteren of betalen?


Gemeenten hebben op dit moment vaak een dubbel gevoel bij het woord mantelzorg. Mantelzorg zou gemeenten moeten helpen bij het betaalbaar houden van de Wmo 2015. Maar gemeenten hebben ook  slechte associaties bij het woord mantelzorg: dan komen herinneringen boven aan cliënten die vanuit de AWBZ soms fors werden betaald voor wat ook mantelzorg (onbetaald) had kunnen zijn. Lees verder