0

Op 27 mei 2021 is het corona-steunpakket verlengd tot 1 oktober 2021. Hiermee is ook de Tozo verlengd tot die datum en kan tot en met september een uitkering of een bedrijfskapitaal worden aangevraagd Voor ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal Tozo geldt dat het uitstel van betaling nu is verlengd tot 1 januari 2022. Deze en andere wijzigingen zijn verwerkt in de geactualiseerde handreiking (versie 19) en in de modelbeschikkingen. U vindt er ook 2 voorbeeldbrieven met informatie over het verlengde uitstel, bedoeld voor de ondernemers met een bedrijfskapitaal Tozo. De meest recente versie is in lijn met de AMvB en is aangepast aan de ministeriële regeling.

Voor de uitvoering van deze Tozo 5 vanaf 1 juli 2021 kunnen gemeenten gebruik maken van de volgende producten:

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking Tozo ook downloaden in onze juridische kennisbank. Ook hebben we meer informatie online over de coronacrisis voor gemeenten

Geselecteerd op basis van dit onderwerp