Toolkit Tozo

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo is onder meer een toolkit beschikbaar. De Toolkit Tozo bestaat uit:

  • een modelaanvraagformulier Tozo (pdf)
  • specificaties aanvraagformulier (xlsx)
  • Er is ook een uitgebreide instructiehandreiking voor gemeenten die inzicht biedt in hoe gemeenten de regeling kunnen uitvoeren (wat moet ik doen en hoe moet ik dat doen?).
  • Er komen ook zo snel mogelijk modelbeschikkingen Tozo en een werkinstructie beschikbaar.
  • Een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over de regeling.De toolkit wordt voortdurend uitgebreid. Inzet is dat gemeenten de aanvragen zoveel mogelijk digitaal afhandelen.

Algemene maatregel van bestuur (amvb)

Op dit moment wordt hard gewerkt om de regeling in een algemene maatregel van bestuur (amvb) te bekrachtigen. Dit vergt naar verwachting enige weken.

Inzicht sociaal domein

Abonnees van Inzicht sociaal domein kunnen het modelaanvraagformulier Tozo en de toelichting downloaden in onze juridische kennisbank.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina